Autor: Fraza:

cover

Andrzej Sawicki, Krystyna Kazimierowicz-Frankowska

Geotechnical aspects of multi-use offshore platforms.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN: 9788385708780

rok wydania: 2015

język: EN

Streszczenie: Multi-use offshore platforms (MUPs) are a new challenge in geotechnical and marine engineering, as several elements of these structures, including their foundations, which are subject to complex hydrodynamic and seismic loads, require novel technical solutions. The present book deals with selected geotechnical aspects of MUPs, not sufficiently explained in other publications and guidelines. Particular attention is paid to the problem of seabed liquefaction and to the methodology of modeling marine engineering problems.


cover

Andrzej Sawicki

The puzzle of soil liquefaction.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN: 9788385708766

rok wydania: 2014

język: EN

Streszczenie: Książka omawia fascynujące zjawisko, określane w mechanice gruntów jako upłynnienie gruntu. Zjawisko to jest nietypowe w mechanice materiałów. Wciąż rozwijane są teorie w oparciu o klasyczne modele ciała stałego, z uwzględnieniem typowych cech: sprężystość, plastyczność, wytrzymałość czy lepkość lepkość. Mechanika materiałów pomija zjawiska nietypowe, takie jak na przykład upłynnienie gruntu. Spis treści: 1. Wprowadzenie, 2. Czynniki wpływające na upłynnienie, 3. Zrozumienie istoty upłynnienia, 4. Problemy z równaniem dyfuzji, 5. Modelowanie zachowania materiału, 6. Statyczne upłynnienie, 7. Upłynnienie spowodowane obciążeniem cyklicznym, 8. Własności upłynnionego gruntu, 9. Efekty spowodowane wewnętrznym obciążeniem cyklicznym, 10. Badania na stole sejsmicznym, 11. Uwagi dodatkowe.


cover

Andrzej Sawicki

Zarys mechaniki gruntów sypkich.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN: 9788385708735

rok wydania: 2012

język: PL

Streszczenie: Oryginalne przedstawienie mechaniki gruntów niespoistych na tle technik modelowania: (-) rys historyczny, obszerna literatura źródłowa i uzupełniająca, (-) opis deformacji gruntu przed osiągnięciem stanu granicznego, (-) mechanika upłynnienia gruntu, (-) oddziaływanie obciążeń cyklicznych, (-) opis zjawiska, (-) elementy dynamiki dna morskiego. Przybliżenie ważnych pojęć: dylatywność, kontraktywność, stan ustalony, niestabilność, dylatancja, obciążenie i odciążenie, dokładność predykcji, entropia. Oryginalne dane empiryczne, które mogą być wykorzystane przy kalibracji i weryfikacji innych modeli gruntów.


cover

Andrzej Sawicki

Rheology of reinforced soil.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN: 83-85708-30-8

rok wydania: 1999

język: EN

Streszczenie: (1) Wstęp, (2) Właściwości reologiczne geosyntetyków, (3) Współpraca geosyntetyku z gruntem, (4) Model reologiczny gruntu zbrojonego, (5) Naprężenia w gruncie zbrojonym, (6) Pełzanie konstrukcji z gruntu zbrojonego


cover

Andrzej Sawicki

Statyka konstrukcji z gruntu zbrojonego.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN: 83-85708-15-4

rok wydania: 1995

język: PL

Streszczenie: (1) Wiadomości wstępne, (2) Grunt zbrojony jako materiał konstrukcyjny, (3) Projektowanie ze względu na nośność graniczną, (4) Wymiarowanie wewnętrzne konstrukcji, (5) Przegrupowanie naprężeń w gruncie zbrojonym podczas obciążania


cover

Andrzej Sawicki

Mechanika kontinuum: wprowadzenie.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN: 83-85708-10-3

rok wydania: 1994

język: PL

Streszczenie: (1) Wprowadzenie, (2) Wektory, macierze i tensory kartezjańskie, (3) Kinematyka ośrodka ciągłego, (4) Siły i naprężenia, (5) Zasady zachowania, (6) Równania konstytutywne, (7) Liniowa sprężystość, (8) Materiały plastyczne, (9) Ciecze. (10) Lepkosprężystość


cover

Andrzej Sawicki, J. Kazimierz Szmidt

Zastosowania mechaniki w inżynierii wodnej i lądowej. Księga Jubileuszowa poświęcona 60 leciu urodzin Profesora Piotra Wilde.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN: 83-85708-00-6

rok wydania: 1992

język: PL

Streszczenie:


cover

Andrzej Sawicki

Mechanika gruntów dla obciążeń cyklicznych.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN:

rok wydania: 1991

język: PL

Streszczenie: (1) Wprowadzenie, (2) Przegląd badań doświadczalnych, (3) Nawodniony grunt jako mieszanina, (4) Teoria zagęszczania ośrodka sypkiego, (5) Reakcja gruntu spoistego na obciążenia cykliczne, (6) O formułowaniu i rozwiązywaniu zagadnień brzegowych, (7) Warstwa gruntu poddana trzęsieniu ziemi, (8) Działanie cyklicznej siły skupionej, (9) Osiadanie fundamentu, (10) Osiadanie nasypów i nawierzchni dróg, (11) Generacja ciśnienia porowego wywołana falowaniem, (12) Zachowanie się podłoża pod falochronem i platformą wiertniczą, (13) Pal obciążony pionową siłą cykliczną, (14) Nośność podłoża, w którym generowane jest ciśnienie porowe


cover

Andrzej Sawicki

Kontynualna teoria kompozytów i jej zastosowanie do analizy gruntu zbrojonego.

wydawca: Wydawnictwo IBW PAN

ISBN:

rok wydania: 1980

język: PL

Streszczenie: (1) Wstęp, (2) Sztywno-plastyczny model gruntu zbrojonego, (3) Teoria sprężystości gruntu zbrojonego, (4) Teoria kompozytów o strukturze periodycznej, (5) Sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego, (6) Podsumowanie