Rafał Ostrowski

Imię i nazwisko:
dr hab. inż. Rafał Ostrowski

Stanowisko:
prof. nadzw. IBW PAN, kierownik zakładu

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel.: (+48)585222952
e-mail: rafal(dot)o(at)ibwpan(dot)gda(dot)pl

Działalność

 • Hydrodynamika, litodynamika i morfodynamika morskiej strefy brzegowej
 • Przeciwerozyjna i przeciwpowodziowa ochrona brzegów

Ostatnie ekspertyzy (od roku 2009)

1. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2009): Analiza aktualnych możliwości poboru rumowiska z miejsca „potencjalnego osadnika” w rejonie falochronu północnego portu Władysławowo, C2-3/2009, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 6 stron + rysunki.

2. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, M. Skaja & S. Swerpel (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport I: Charakterystyka portu morskiego w Mrzeżynie oraz analiza lokalnych warunków hydro- i litodynamicznych, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (44 strony + tabele, załączniki i rysunki).

3. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja & P. Szmytkiewicz (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport II: Wzajemne oddziaływanie wód Regi i morza – poziomy wody, przepływy, zmiany głębokości, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (31 stron + rysunki).

4. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja, P. Szmytkiewicz & Danuta Piotrowska (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport III: Warianty przebudowy falochronów portowych w Mrzeżynie, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (30 stron + rysunki).

5. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, M. Skaja & B. Swerpel (2009): Analiza głębokowodnych warunków falowych dla potrzeb zadania pt. „Budowa portu jachtowo-pasażerskiego w gminie Mielno”, C2-5/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów Bimor, Szczecin, IBW PAN, Gdańsk, 8 stron.

6. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, D. Piotrowska, G. Różyński, M. Skaja & B. Swerpel (2009): Studium hydrologiczne dla potrzeb realizacji zadania pt. „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy falochronu i toru podejściowego do przystani jachtowej w Niechorzu”, C2-9/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (30 stron + rysunki).

7. Ostrowski, R., J. Kapiński, D. Piotrowska, Z. Pruszak, M. Robakiewicz, G. Różyński, J. Schönhofer, M. Skaja. M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2009): Badania modelowe ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej dla potrzeb zadania pt. „Przebudowa ujścia Wisły. Dokumentacja projektowa”, C2-13/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (19 stron + załączniki i rysunki).

8. Sulisz, W., M. Szmytkiewicz, R. Ostrowski, M. Paprota, M. Skaja, G. Różyński, R. Staroszczyk, W. Chybicki, A. Reda, J. Biegowski, J. Schönhofer, P. Szmytkiewicz & Danuta Piotrowska (2009): Analiza falowania i ruchu rumowiska na wejściu do portu Elbląg dla potrzeb zadania pt. „Koncepcja przebudowy wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego”, C2-14/2009 (część teoretyczna), Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (56 stron).

9. Skaja, M. T. Perfumowicz & R. Ostrowski (2009): Batymetria części Zatoki Elbląskiej od PGW do LGW dla potrzeb koncepcji modernizacji podejścia do portu Elbląg, C2-14/2009 (część pomiarowa), Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (mapa batymetryczna + opis).

10. Skaja, M. T. Perfumowicz & R. Ostrowski (2009): Pomiary batymetryczno-wysokościowe w profilach co 50 m na odcinku brzegu Zatoki Gdańskiej – KM 70.2-71.7 w rejonie Brzeźna dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej na sztuczne zasilanie brzegu, C2-15/2009, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (31 przekrojów batymetryczno-tachimetrycznych + opis).

11. Ostrowski, R., D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2010): Aneks do badań modelowych ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej, Zleceniodawca (opracowanie wykonane nieodpłatnie): Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk (5 stron + rysunki).

12. Basiński, T., R. Ostrowski, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2010): Opinia o stanie zabezpieczenia przed abrazją odcinka brzegu morskiego w Gminie Rewal od km 362 do km 379.85 oraz o możliwościach rozbudowy plaży w tym rejonie, C2-2/2010, Zleceniodawca: Urząd Morski w Szczecinie, IBW PAN, Gdańsk (31 stron + rysunki).

13. Basiński, T., R. Ostrowski, Z. Pruszak, J. Schönhofer, M. Skaja, P. Szmytkiewicz & M. Szmytkiewicz (2011): Ocena stanu i oddziaływania ostróg na odmorskie brzegi Półwyspu Helskiego, C2-6/2011, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (19 stron + załącznik i rysunki).

 

Książki:

cover Rafał Ostrowski
Morphodynamics of a multi-bar coastal zone.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 83-85708-64-2
rok wydania: 2004
język: EN

Streszczenie: Książka zawiera opis i weryfikację doświadczalną nowego matematycznego modelu ruchu piaszczystych osadów na wielorewowym profilu dna i zmienności tego profilu. W prezentowanym modelu kluczowe znaczenie dla opisu morfodynamiki strefy brzegowej ma dokładność wyznaczenia transportu wypadkowego w każdym punkcie profilu brzegu. Transport ten zależy od poprawności teoretycznego odwzorowania transformacji fali nad nachylonym (wielorewowym) dnem morskim, jak również od właściwego modelowania prądów pochodzenia falowego.
W monografii podjęto próbę udowodnienia podstawowej tezy, według której natężenie transportu osadów w kierunku poprzecznym do brzegu, będące wynikiem oddziaływania na dno morskie fal asymetrycznych ulega modyfikacji ilościowej, a niekiedy jakościowej (ruch rumowiska w kierunku przeciwnym niż propagacja fal) na skutek współoddziaływania stacjonarnego prądu, przy czym w warunkach strefy przybrzeżnej morza bezpływowego jest to z reguły prąd pochodzenia falowego. Do weryfikacji wyników teoretycznych wykorzystano dane eksperymentalne z literatury, dane laboratoryjne z kanału falowego IBW PAN, przede wszystkim zaś dane terenowe zarejestrowane w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie. Część książki jest poświęcona rozwiązywaniu praktycznych zagadnień z dziedziny inżynierii brzegów morskich. Przedstawiony w ramach niniejszej monografii postęp wiedzy na temat dynamiki strefy brzegowej wytycza jednocześnie kierunki dalszych badań.

Publikacje:

 1. Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone. Oceanologia, 2018
 2. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z.: Application of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profile. Oceanologia, Vol. 59, No. 1, 2017, s. 19-27, http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2016.06.001
 3. Różyński G., Ostrowski R.: Coastal resilience in Poland: from observations to theoretical generalization. W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering. Red. Pao-Shan Yu, Wei-Cheng Lo, Tainan: National Cheng Kung University, 2016, s. 393-396
 4. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, s. 20-34
 5. Ostrowski R., Skaja M.: Influence of nearshore mining pits on hydro- and lithodynamics of a dissipative coastal zone: case study of the Hel Peninsula (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, s. 237-252, doi 10.1515/heem-2016-0015
 6. Ostrowski R.: On uncertainties in determination of sediment transport rates in coastal regions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2016, s. 265-280, doi 10.1515/heem-2016-0017
 7. Ostrowski R., Stella M.: Sediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case study. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, Gdańsk, 2016, s. 63-77
 8. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, s. 89-97
 9. Lan Y.-J, Hsu T.-W., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Wave transformation in a multi-bar surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, Gdańsk, 2016, s. 19-34
 10. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P.: Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland. Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2, 2015, s. 300-312
 11. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1, Gdańsk, 2015, s. 108-116
 12. Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E.: Flood and erosion management on a dynamic spit, the Hel Peninsula, Poland. W: Coastal risk management in a changing climate, Elsevier B. V., 2015, s. 535-558
 13. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate, Elsevier B. V., 2015, s. 55-170
 14. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M.: Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, s. 10-17
 15. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2015, s. 27-39
 16. Ostrowski R., Pruszak Z.: Wybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5, Gdańsk, 2015, s. 668-677
 17. Ostrowski R.: Coastal Research Station in Lubiatowo as the representative South Baltic observatory. W: Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications. Red. Pao-Shan Yu, Tainan: National Cheng Kung University, 2014, s. 31-37
 18. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Condition of sea shores and methods of their protection in the south-east Baltic coastal area. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 61, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2014, s. 17-37
 19. Pruszak Z., Ostrowski R., Babakov A., Chubarenko B.: Osnovnye principy ispol'zovanija bun v kačestve beregozaščitnych sooruženij, [The main principles of the groins using as a bank stabilisation by the groins]. Geomorfologija, No. 3, Moskva: Rosijskaja Akademija Nauk, 2014, s. 91-104
 20. Hanley M. E., Hoggart S. P. G., Simmonds D. J., Bichot A., Colangelo M. A., Bozzeda F., Heurtefeux H., Ondiviela B., Ostrowski R., Recio M., Trude R., Zawadzka-Kahlau E., Thompson R. C.: Shifting sands? Coastal protection by sand banks, beaches and dunes. Coastal Engineering, Vol. 87, 2014, s. 136-146
 21. Ostrowski R., Skaja M., Piotrowska D.: Optymalizacja miejsca poboru osadów do sztucznego zasilania brzegów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 5, Gdańsk, 2013, s. 421-431
 22. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Stan brzegów morskich i sposoby ich ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 3, 2013, s. 191-197
 23. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A., Chubarenko B.: Anthropogenic effects on coastal sediment fluxes in a nontidal gulf system. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 138, No. 6, ASCE, 2012, s. 491-500
 24. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012
 25. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 1343-1350
 26. Kapiński J., Ostrowski R.: Motion of water and sediment due to non-breaking waves in the swash zone. Oceanologia, Vol. 54, No. 2, 2012, s. 175-197
 27. Ostrowski R.: Sand accumulative fences as a supplementary shore protection measure. W: Proceedings of the 6th Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering, Keelung: National Taiwan Ocean University, 2012, s. 459-466
 28. Ostrowski R., Pruszak Z.: Relationship between coastal processes and properties of the nearshore sea bed dynamic layer. Oceanologia, Vol. 53, No. 3, Sopot: IO PAN, 2011, s. 861-880
 29. Pruszak Z., Ostrowski R., Schönhofer J.: Variability and correlations of shoreline and dunes on the southern Baltic coast (CRS Lubiatowo, Poland). Oceanologia, Vol. 53, No. 1, Sopot: IO PAN, 2011, s. 97-120
 30. Ostrowski R., Skaja M.: Zależność stabilności brzegów Półwyspu Helskiego od sztucznego zasilania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 6, 2011, s. 495-502
 31. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M., Trifonova E., Keremedchiev S., Andreeva N.: Hydrodynamics and lithodynamics of dissipative and reflective shores in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 219-241
 32. Ostrowski R.: Hydro- and morphodynamics of a multi-bar coastal zone. W: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. Red. Boris Chubarenko, Kaliningrad: Terra Baltica, 2010, s. 53-64
 33. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sediment transport issuses related to the planned cross-cut through Vistula Spit, Poland. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 119-137
 34. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Variability of hydrodynamic and lithodynamic coastal processes in the east part of the Gulf of Gdańsk. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 139-153
 35. Ostrowski R., Skaja M.: Współzależność właściwości warstwy dynamicznej dna morskiego i procesów brzegowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 1, 2010, s. 28-35
 36. Babakov A., Chubarenko B., Ostrowski R., Pruszak Z.: Zmienność charakterystyk osadów brzegowych brzegu naturalnego oraz sąsiadującego z zabudową portową. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 3, 2010, s. 409-416
 37. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M.: Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, s. 151-157
 38. Różyński G., Hung N. M., Ostrowski R.: Climate change related rise of extreme typhoon power and duration over south-east Asia seas. Coastal Engineering Journal, Vol. 51, No. 3, 2009, s. 205-222
 39. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh Ngoc D., Lien Viet T. N.: Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, s. 3-28
 40. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009, s. 2015-2027
 41. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, Gdańsk: NOT, 2009, s. 25-34
 42. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Lokalizacja osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5, 2009, s. 345-351
 43. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Prognoza zapiaszczania toru podejściowego prowadzącego do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, s. 157-163
 44. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2, 2009, s. 73-78
 45. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Trifonova E.: Eksperyment Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) - dynamika płytkowodnego obszaru przybrzeżnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, NOT, 2008, s. 197-205
 46. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J.: Equipment for monitoring of coastal physical processes. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, poster
 47. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J.: Monitoring of coastal processes nearby CRS Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, poster
 48. Kapiński J., Ostrowski R.: Motion of water and sediment under standing waves in the swash zone. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan: National Cheng Kung University, 2008, s. B13-B26
 49. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Planowany przekop przez Mierzeję Wiślaną - głos w dyskusji. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, NOT, 2008, s. 134-136
 50. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, s. 43-58
 51. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sustainable measures of shore protection agains erosion and flooding. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan: National Cheng Kung University, 2008, s. D1-D13
 52. Kapiński J., Ostrowski R.: Teoretyczny model ruchu wody i osadów na skłonie plażowym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 6, 2008, s. 320-326
 53. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, NOT, 2007, s. 149-158
 54. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Long-term response to coastal erosion in Poland. W: Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. Red. Žindarev L. A., Kos'yan R. D., Divinsky B. V., Krasnodar: Publishing house, 2007, s. 197-200
 55. O'Hare T. J., Ostrowski R., Emsley S. M., Huntley D. A.: Application of two coastal profile evolution models to Lubiatowo, Poland and La Barrosa, Spain. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 53, No. 3, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2006, s. 235-266
 56. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2, London: Elsevier Science Ltd., 2006, s. 317-327
 57. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Key phenomena in surf and swash zone: process-based modelling and data-driven analysis. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, 391-403
 58. Nikolov H., Trifonova E., Cherneva Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Longshore sediment transport at Golden Sands (Bulgaria). Oceanologia, Vol. 48, No. 3, Sopot: IO PAN, 2006, s. 413-432
 59. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Modelling longshore sediment transport under asymmetric waves. Oceanologia, Vol. 48, No. 3, Sopot: IO PAN, 2006, s. 395-412
 60. Ostrowski R.: Zmienność wielorewowego brzegu morskiego pod wpływem oddziaływania fal asymetrycznych i prądów pochodzenia falowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 4, NOT, 2006, s. 209-217
 61. Ostrowski R.: Cross-shore sediment transport and sea bed evolution by a quasi phase-resorving model. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. J. Sündermann, Berichte aus dem ZMK, B 49, Hamburg: IFM—GKSS Printing Office, 2005, s. 60-74
 62. Franz M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ewolucja Przekopu Wisły w świetle historycznych danych batymetrycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, s. 383-391
 63. Kozakiewicz A., Ostrowski R.: History and optimization of the Vistula Outlet. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Wojciech Majewski, Małgorzata Robakiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN—CEM, 2005, s. 20-24
 64. Pruszak Z., Pham Van Ninh, Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ostrowski R.: Hydrology and morphology of two river mouth regions (temperate Vistula Delta and subtropical Red River Delta). Oceanologia, Vol. 47, No. 3, Sopot: IO PAN, 2005, s. 365-385
 65. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005, Vol. 3, s. 2568-2580
 66. Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005, Vol. 3, s. 3303-3315
 67. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Red River Delta (Vietnam) and Vistula Delta (Poland) - similarities and differences. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Wojciech Majewski, Małgorzata Robakiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN—CEM, 2005, s. 68-72
 68. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Selected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 62, 3, London: Elsevier Science Ltd., 2005, s. 415-425
 69. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sorting of size-graded sand on a cross-shore profile. Zbirnik naukovich prac, Tom I, Cherson, Ukraine: Chersons'kij Derżavnij Universitet, Institut Prirodoznavstva, 2005, s. 7-15
 70. Ostrowski R.: Wpływ procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych na stateczność narzutu falochronu północnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, s. 377-383
 71. Ostrowski R., Robakiewicz M.: Zagrożenia i koncepcja umocnienia zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 2, 2005, s. 59-65
 72. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Cross-shore hydrodynamics in terms of a quasi phase-resolving model. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, s. 137-144
 73. Kaczmarek L. M., Biegowski J., Ostrowski R.: Modelling cross-shore intensive sand transport and changes of bed grain size distribution versus field data. Coastal Engineering, Vol. 51, No. 5-6, Amsterdam, Netherlands: Elsevier B. V., 2004, s. 501-529
 74. Ostrowski R.: Morphodynamics of a multi-bar coastal zone. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 163 s. (8 ark.)
 75. Kapiński J., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4, 2004, s. 180-188
 76. Ostrowski R.: A quasi phase-resolving model of net sand transport and short-term cross-shore profile evolution. Oceanologia, Vol. 45, No. 2, Sopot: IO PAS, 2003, s. 261-282
 77. Ostrowski R., Pruszak Z.: Coastal research station. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Zbigniew Pruszak, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 9-30
 78. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast. W: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), China: Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, 2003, s. 115-123
 79. Piórewicz J., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Skaja M.: Keppel sands shoreline changes due to engineering structures. W: Coasts & Ports, Australasian Conference, 2003, Paper No 118
 80. Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 103-108
 81. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sediment transport in the coastal zone: theory and experiments. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Zbigniew Pruszak, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 33-47 + poster
 82. Ostrowski R.: Application of cnoidal wave theory in modelling of sediment transport. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, s. 107-118
 83. Biegowski J., Ostrowski R.: Charakterystyki wybranych procesów morskiej strefy brzegowej w świetle wyników ekspedycji pomiarowej Lubiatowo 2001 r. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5, Gdańsk: PG, 2002, s. 246-251
 84. Ostrowski Rafał: Hydrodynamics and morphodynamics of the coastal zone at Lubiatowo in view of long-term in situ investigations. W: Materiały z międzynarodowej konferencji Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja, Gdańsk, 2002, 10 s.
 85. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling intensive near-bed sand transport under wave-current flow versus laboratory and field data. Coastal Engineering, Vol. 45, No. 1, Elsevier B. V., 2002, s. 1-18
 86. Ostrowski R., Pruszak Z.: Sediment grain size features versus shoreline changes in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, s. 109-124
 87. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Balouin Y., Howa H.: Longshore sediment transport model against field tracer data at Ancao Peninsula (Portugal) and Lubiatowo (Poland). W: Coastal Dynamics`01. Red. Hans Hanson, Magnus Larson, Reston: ASCE, 2001, s. 122-131
 88. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. J. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, s. 95-114
 89. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M.: Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data. Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2, Elsevier B. V., 2000, s. 119-139
 90. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wave climate and large-scale coastal processes in terms of boundary conditions. Coastal Engineering, Vol. 42, nr 1, World Scientific Publishing Company—Japan Society of Civil Engineers, 2000, s. 31-56
 91. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Wzdłużbrzegowy transport osadów morskich w świetle modelu mieszaniny wodno-gruntowej i danych terenowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 3, 2000, s. 128-132
 92. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Okrój T., Ostrowski R.: Large-scale sediment transport patterns in the coastal areas of the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference, Warnemuende: IOW, 1999, s. 52-53
 93. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of a three-layer sediment transport system in oscillatory flow. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, Reston: ASCE, 1999, s. 2559-2572
 94. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Prediction of long-term statistic of surf-zone hydrodynamics in the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference, Warnemuende: IOW, 1999, s. 48-50
 95. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M., Świdziński W.: Wpływ osadnika na stateczność falochronu portu we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 20, Nr 2, 1999, s. 63-68
 96. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Contact load model and sediment transport due to waves versus laboratory data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 45, No. 1-4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, s. 77-100
 97. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, nr 1, 1998, s. 13-20
 98. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sediment transport model and its application for assessment of sedimentation in navigable channels Coastal Dynamics `97, Conference Proceedings. W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97, Reston: ASCE, 1998, s. 923-932
 99. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Asymmetric and irregular wave effects on bedload: theory versus laboratory and field experiments. W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. Red. Billy L. Edge, New York: ASCE, 1997, s. 3467-3480
 100. Kaczmarek L. M., Mielczarski A., Ostrowski R.: Zastosowanie nowego modelu transportu osadów do oceny zapiaszczania portowych torów podejściowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 2, 1997, s. 113-118
 101. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Bedload under asymmetric and irregular waves: Theory versus laboratory data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 43, No. 1-4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, s. 21-42
 102. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B.: Boundary layer theory and field bedload. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. William R. Dally, Ryszard B. Zeidler, New York: ASCE, 1996, s. 664-675
 103. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Stochastics of sediment transport, shore evolution and their input. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. William R. Dally, Ryszard B. Zeidler, New York: ASCE, 1996, s. 963-974
 104. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B.: Unbiased model for bedload due to waves in seas and estuaries. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 60, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1996, s. 159-176
 105. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of bed shear stress under irregular waves. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 42, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, s. 29-51
 106. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 1: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave motion. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, s. 29-49
 107. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 2: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave and current motion. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, s. 51-66
 108. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Modelling of wave-current boundary layers with application to surf zone. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, s. 5-27
 109. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of wave-current boundary layer in the coastal zone. W: Proc. 23th International Conference on Coastal Engineering, ASCE, 1992, s. 350-363
 110. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Shoreline evolution from field observations and stochastic analysis. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 55, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, s. 45-64
 111. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Multi-scale nearshore and beach changes. W: Proceedings of the 22nd International Conference on Coastal Engineering. Volume 2. Red. Billy L. Edge, New York: ASCE, 1990, s. 2101-2116