Piotr Szmytkiewicz

Imię i nazwisko:
dr inż. Piotr Szmytkiewicz

Stanowisko:
adiunkt, zastępca kierownika zakładu

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel.: (+48)585222932
e-mail: P(dot)Szmytkiewicz(at)ibwpan(dot)gda(dot)pl

Publikacje:

 1. Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone. Oceanologia, 2018
 2. Szmytkiewicz P., Zabuski L.: Analysis of dune erosion on the coast of south Baltic Sea with taking into account dune landslide processes. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 1, Gdańsk: IBW PAN, 2017, s. 3-15
 3. Malicki J., Dudkowska A., Szmytkiewicz P.: Nearshore hydro-, litho- and morphodynamic processes at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland, as phenomena representative for the south Baltic coastal zones. 2017, poster
 4. Szmytkiewicz P., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Zastosowanie modelu XBEACH do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 2, Gdańsk, 2017, s. 62-70
 5. Szmytkiewicz P., Morawski M., Różyński G.: Cross-Shore numerical model CSHORE for prediction of sand beach and dune erosion – region of Coastal Research Station at Lubiatowo. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 6, 2016, s. 333-339
 6. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Infragravity waves at a dissipative shore with multiple bars: recent evidence. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 142, No. 5, 2016, s. 0401600701-0401600715
 7. Marcinkowski T., Szmytkiewicz P.: Morskie formy wiatrowe: określenie parametrów środowiskowych oddziaływujących na planowane elektrownie wiatrowe w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 5, 2016, s. 272-278
 8. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, s. 89-97
 9. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Wstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 1, Gdańsk, 2016, s. 13-19
 10. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Analiza wolnozmiennych składowych falowania w strefie brzegowej na południowym Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, s. 857-871
 11. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P.: Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland. Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2, 2015, s. 300-312
 12. Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E.: Flood and erosion management on a dynamic spit, the Hel Peninsula, Poland. W: Coastal risk management in a changing climate, Elsevier B. V., 2015, s. 535-558
 13. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate, Elsevier B. V., 2015, s. 55-170
 14. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012
 15. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 1343-1350
 16. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Long term evolution of Baltic Sea sandy beach forced by winter north Atlantic oscillation (NAOWI). W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 262-271
 17. Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Monitoring procesów hydro-, lito- i morfodynamicznych w Morskim Laboratorium IBW PAN w Lubiatowie. 2012, poster
 18. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5, 2012, s. 593-597
 19. Szmytkiewicz P.: Identyfikacja fal podgrawitacyjnych na polskim wybrzeżu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 5, 2010, s. 586-597
 20. Szmytkiewicz P.: Infragravity waves in the South Baltic dissipative coastal zone. W: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. Red. Boris Chubarenko, Kaliningrad: Terra Baltica, 2010, s. 100-104
 21. Szmytkiewicz P.: Infragravity waves in the South Baltic dissipative coastal zone. 2010, poster
 22. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009, s. 2015-2027
 23. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, Gdańsk: NOT, 2009, s. 25-34
 24. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Empiryczna analiza klimatu falowego w płytkowodnej strefie brzegu dysypatywnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, NOT, 2008, s. 128-134
 25. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz P.: Megascale rhythmic shoreline forms at a beach with multiple bars. Oceanologia, Vol. 50, No. 2, 2008, s. 183-203
 26. Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Opis prądów rozrywających w strefie brzegowej morza. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, NOT, 2008, s. 206-211
 27. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Sezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 2, NOT, 2008, s. 72-77
 28. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, s. 43-58
 29. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, NOT, 2007, s. 149-158