Małgorzata Robakiewicz

Imię i nazwisko:
dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz

Stanowisko:
prof. nadzw. IBW PAN, specjalista ds. Integracji Europejskiej

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel.: (+48)585222945
e-mail: marob(at)ibwpan(dot)gda(dot)pl

Działalność

 • Modelowanie matematyczne warunków hydrodynamicznych
 • Hydrodynamika dla potrzeb modeli ekologicznych

Projekty

 • Gdańsk Bay Water Quality - etapy I, II, III. - 1992-1995 - projekt finansowany przez Rząd Królestwa Holandii (PSO)
 • VVV - Hue Pilot Study - 1995 - projekt finansowany przez Rząd Królestwa Holandii
 • Rozprzestrzenianie się oczyszczonych ścieków wyprowadzanych z oczyszczalni Gdańsk - Wschód do Zatoki Gdańskiej za pomocą rurociągu
 • Modelowanie warunków hydrodynamicznych w rejonie Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka
 • Modelowanie warunków hydrodynamicznych w rejonie Zatoki Gdańskiej i estuarium Wisły
 • Modelowanie warunków hydrodynamicznych w rejonie Cieśniny Świny
 • Modelowanie warunków hydro- i lito-dynamicznych w rejonie Dolnej Wisły
 • Problemy regulacji rzek za pomocą ostróg
 • Rozprzestrzenianie się oczyszczonych ścieków w oczyszczalni Dębogórze do wód Zatoki Puckiej za pomocą rurociągu
 • Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej

Konferencje

 • 19th Conference of Baltic Oceanographers, Sopot, Polska, 1994
 • ECSA-24, Aveiro, Portugalia, 1994
 • BALTEX - First Study Conference, Szwecja, 1995
 • ECSA-26 and ERF 96 Symposium, Holandia, 1996
 • BALTEX - Second Study Conference, Niemcy, 1998
 • Hydroinformatics'98, Copenhagen, Denmark, 1998
 • 24th General Assembly EGS, Holandia, 1999
 • 3rd International Symposium on Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions,Gdańsk, Polska, 2001
 • ECSA-34, Sopot-Gdańsk, Polska, 2002
 • 5th International Conference on Hydro-Science and –Engineering, Warszawa, Polska, 2002
 • ELOISE-European Conference on Coastal Zone Researhc, Gdańsk, Polska, 2003
 • 6th International Conference on Hydro-Science and –Engineering, Brisbane, Australia, 2004
 • ICCE’ 2004, Lisbona, Portugalia
 • River Flow 2008, Cesme, Turcja

Książki:

cover Małgorzata Robakiewicz
Wybrane problemy matematycznego modelowania hydrodynamiki Zatoki Gdańskiej.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 83-85708-63-4
rok wydania: 2004
język: PL

Streszczenie: W książce przedstawiono wybrane problemy modelowania matematycznego zmienności warunków prądowych i gęstościowych w obszarach, gdzie ruch wody wywołany jest losowo zmiennymi czynnikami wymuszającymi. Na przykładzie Zatoki Gdańskiej, wydzielonej za pomocą granic otwartych części Morza Bałtyckiego, przedyskutowano konsekwencje i trudności w modelowaniu matematycznym tak zdefiniowanego obszaru. Modelowanie matematyczne umożliwia odwzorowywanie dynamiki wód w akwenach o różnej specyfice i w różnych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych. Wykorzystanie wyników pochodzących z modeli jest szczególnie pożądane wszędzie tam, gdzie dane obserwacyjne są nieliczne, niedostatecznie precyzyjne lub ich zgromadzeniu towarzyszą znaczne koszty. Jednak dopiero po potwierdzeniu, że poziom dokładności uzyskiwanych rezultatów jest zadowalający, można je wykorzystywać w praktyce inżynierskiej. W pracy przedyskutowano zarówno problem dostępności danych pomiarowych, jak również kalibracji i weryfikacji modelu. Pokazano, że zastosowanie prostych miar statystycznych umożliwia porównanie wyników pomiarów terenowych z wynikami pochodzącymi z modelowania w sposób nie tylko jakościowy, ale również ilościowy. Korzystając z zaproponowanych kryteriów możliwe jest oszacowanie poziomu zgodności odwzorowania pomiarów terenowych za pomocą modelu, co w konsekwencji pozwala ocenić użyteczność modelu w celach prognostycznych.

Publikacje:

 1. Robakiewicz M.: Mixing of brine waste in the Puck Bay (south Baltic Sea) in light of in-situ measurements. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, s. 42-54
 2. Hesse C., Bielecka M., Stefanova A., Robakiewicz M., Staroszczyk R., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J. D., Dias J. M., Lillebø A. I., Chubarenko B., Krysanova V.: Impacts of potential climate change on lagoons and their catchments. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 115-132
 3. Bielecka M., Robakiewicz M., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J. D., Dias J. M., Lillebø A. I., Chubarenko B., Staroszczyk R.: Lagoons impact integrated scenarios: part 3. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 155-166
 4. Bielecka M., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lillebø A. I., Dias J. M., Robakiewicz M., Zalewski M., Krysanova V., Chubarenko B., Stalnacke P.: The challenges to improve integrated lagoon modelling in the context of climate change. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 107-114
 5. Robakiewicz M.: Salinity changes in the Bay of Puck due to brine discharge based on in-situ measurements. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 43, No. 2, 2014, s. 191-199
 6. Robakiewicz M.: Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej w okresie rozruchu instalacji zrzutowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 2, 2012, s. 93-101
 7. Robakiewicz M.: Spreading of brine discharged into the Puck Bay (South Baltic Sea): theoretical study versus field observations. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 450
 8. Robakiewicz M., Kruk-Dowgiałło L., Opioła R., Nowacki J., Noga H.: Spreading of brain in the Puck Bay (Poland) -- technical solution considering ecological determinants in the region. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, poster
 9. Robakiewicz M.: Visula River Mouth - history and recent problems. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 155-166
 10. Robakiewicz M.: Hydrodynamics in the Gulf of Gdańsk. MACHU Final Report, Nr 3, Rotterdam: MACHU, 2009, s. 75-79
 11. Robakiewicz M.: Modelowanie rozprzestrzeniania się solanki w wodach morskich na przykładzie Zatoki Puckiej. Przegląd Geologiczny, Tom 57, Nr 9, 2009, s. 778-779
 12. Robakiewicz M.: Rozprzestrzenianie się solanki odprowadzanej do Zatoki Puckiej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 4, 2009, s. 250-261
 13. Robakiewicz M., Robakiewicz W.: Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej. Przegląd Geologiczny, Tom 57, Nr 9, 2009, s. 777-778
 14. Robakiewicz M.: Characteristics of the Lower Vistula River trained by groins. W: River Flow 2008. Procceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics. Volume 3. Red. Mustafa Altinakar, Mehmet Ali Kokpinar, Yakup Darama, Beyhan Yeğen, Nilgün Harmancioğlu, Ankara: KUBABA Congress Department and Travel Services, 2008, s. 1837-1844
 15. Robakiewicz M.: Man-made discharges of water into the Gulf of Gdańsk and their influence on environment. Scientific Proceedings of Russian Geographical Society, Vol. 7, Part 1, 2008, CD-ROM
 16. Robakiewicz M.: Seasonal variability of hydrodynamics in the Vistula Estuary in 1994. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 36, No. 4, Gdynia, 2007, s.23-46
 17. Robakiewicz M.: Influence of local streams on quality of water in the coastal zone in Sopot. W: XXVI International School of Hydraulics: Environmental Hydraulics. Red. Paweł M. Rowiński, Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-6 (390), Warszawa: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2006, s. 103-110
 18. Robakiewicz M., Szmytkiewicz M.: Modernizacja systemu zrzutu ścieków z GOŚ Dębogórze do Zatoki Puckiej - analiza techniczna. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 6, NOT, 2006, s. 329-336
 19. Robakiewicz M.: Rola ostróg w regulacji rzek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 4/2, Kraków: Polska Akadermia Nauk, Oddział w Krakowie, 2006, s. 151-158
 20. Robakiewicz M.: Bottom changes on the Lower Vistula River in view of field observations. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Wojciech Majewski, Małgorzata Robakiewicz, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN—CEM, 2005, s. 83-86
 21. Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005, Vol. 3, s. 3303-3315
 22. Robakiewicz M.: Seasonal changes of hydrodynamics in the Gulf of Gdańsk - possibilities of representation by numerical model. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. J. Sündermann, Berichte aus dem ZMK, B 49, Hamburg: IFM—GKSS Printing Office, 2005, s. 47-59
 23. Majewski W., Robakiewicz M. (red.): Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN—CEM, 2005, 100 s., [CD-ROM]
 24. Robakiewicz M., Sobczak Ł.: The influence of river training on hydrodynamics and morphological changes in open channel flow on the example of the Lower Vistula River. W: Computational modelling for the development of sustainable water-resources systems in Poland. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Water Resources E-5 (387), Warszawa: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2005, s. 149-177
 25. Ostrowski R., Robakiewicz M.: Zagrożenia i koncepcja umocnienia zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 2, 2005, s. 59-65
 26. Sobczak Ł., Robakiewicz M.: Application of CCHE2D model for representation of hydrodynamic and fluvial processes in the Lower Vistula River. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, s. 257-264
 27. Robakiewicz M., Biegowski J., Sobczak Ł.: Hydrodynamics and morphological changes in trained Lower Vistula River section. W: Proceedings of Abstracts and Papers (on CD-ROM) of the 6th International Conference on Hydro-Science and -Engineering. Red. M. S. Altinakar, Oxford: The University of Mississippi, 2004, s. 257-264
 28. Robakiewicz M.: Hydrodynamic conditions in the Gulf of Gdańsk, measurements and modelling. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, s. 241-248
 29. Kaczmarek L. M., Robakiewicz M., Sobczak Ł., Biegowski J.: Theoretical and experimental investigations on vertical mixing and sorting of sand in rivers and coastal zones. W: Proceedings of the Ninth International Symposium on River Sedimentation. Interaction between Fluxial Systems and Hydraulic Projects and Pertinent Environmental Impacts. Red. Chunhong Wu, Ying Tan, Yichang: Tsinghua University Press, 2004, s. 1356-1363
 30. Jasińska E., Robakiewicz M.: Wybór optymalnej lokalizacji zrzutu ścieków z Oczyszczalni Gdańsk-Wschód. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, nr 5, 2004
 31. Robakiewicz M.: Wybrane problemy matematycznego modelowania hydrodynamiki Zatoki Gdańskiej, [Some Chosen Problems in Modelling Hydrodynamics]. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2004, 154 s. (8 ark.)
 32. Jasińska E., Robakiewicz M., Staśkiewicz A.: Environmental modelling in the Polish zone of the Baltic Sea - an overview of Polish achievements. Oceanologia, Vol. 45, No. 1, 2003, s. 107-120
 33. Sobczak Ł., Robakiewicz M.: Pomiary na Wiśle w ramach programu naukowo-badawczego US-Poland technology transfer. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 177-182
 34. Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 103-108
 35. E. Jasińska, M. Robakiewicz, A. Walter (red.): Porozumienie 1994-2003. Jakość wód Zatoki Gdańskiej. Streszczenia referatów prezentowanych na spotkaniu Porozumienia 21 października 2003. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 26 s.
 36. Robakiewicz M.: On modelling hydrodynamics under random forcing. W: Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Hydroinformatics`2002, Vol. 1. Red. R. A. Falconer, I. D. Cluckie, B. Lin, E. L. Harris, J. P. Davis, IWA Publishing, 2002, s. 259-264
 37. Robakiewicz M.: Influence of the wastewater treatment plant Gdańsk-East on the coastal zone of the Gulf of Gdańsk - hydrodynamic aspects. Oceanological Studies, Vol. 29, nr 4, 2000, s. 99-110
 38. Robakiewicz M.: Verification of hydrodynamic model by statistical measures - example of Gdańsk Bay. W: Proceedings of 4th International Conference Hydroinformatics 2000. CD-ROM, Iowa: Iowa Institute of Hydraulic Research—IAHR, 2000, s. 9-9
 39. Robakiewicz M., Rakusa-Suszczewski: Application of 3D circulation model of Admirality Bay, South Shetland King George Island, Antarctica. Polish Polar Research, Vol. 20, No 1, 1999, s. 43-58
 40. Robakiewicz M.: Assesment of the temporal variability of hydro-physical parameters in the HIROMB model. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. XXVI, Nr 1, 1999, s. 57-68
 41. Robakiewicz M., Jasińska E.: Hydrodynamics of the Vistula Estuary - measurements and modelling. Oceanological Studies, Vol. 27, No. 3, 1998, s. 83-93
 42. Robakiewicz M.: Modelling hydrodynamic conditions in the South Baltic - TRISULA applications. W: Hydroinformatics'98: Proceedings of the Third International Conference on Hydroinformatics. Volume 2. Red. Babovic V., Larsen L. Ch., Rotterdam: A.A. Balkema, 1998, s. 1447-1454
 43. Robakiewicz M., Walkowiak A.: Rozpływ wód Wisły w Zatoce Gdańskiej w okresie przechodzenia fali powodziowej (19-21.07.97), [Spreading of Vistula waters in Gdańsk Bay during flood wave propagation (19-21.07.1997)]. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, Nr 2, 1998, s. 77-79
 44. Robakiewicz M.: Hydrodynamic conditions in the Bay of Gdańsk during Polrodex`96 experiment in comparison with numerical model. Oceanological Studies, Vol. 26, nr 4, 1997, s. 145-159
 45. Matciak M., Nowacki J., Robakiewicz M.: Hydrological and hydrodynamic processes in marine part of Vistula Estuary - in situ measurements versus mathematical modelling. Oceanological Studies, Vol. 26, No 4, 1997, s. 161-174
 46. Robakiewicz M.: Modelowanie matematyczne rozpływu wód Wiślanych w Zatoce Gdańskiej. W: Ocena Odpływu Zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego, Materiały z Sympozjum, 1997, s. 98-106
 47. Matciak M., Nowacki J., Robakiewicz M.: Procesy hydrologiczne na przedpolu ujścia Wisły, (pomiary terenowe a modelowanie matematyczne). W: Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. Red. Maria Szymelfenig, Gdynia: Uniwersytet Gdański, 1997
 48. Van der Vat M. P., Robakiewicz M.: The effect of pollutants from the Vistula river on the water quality of the Bay of Gdańsk. W: International River Quality. Red. Best G. A., Bogacka T., Niemirycz E., London: E & FN Spon, 1997, s. 81-88, 1 ar.
 49. Robakiewicz M.: Time variability of water flow, temperature and salinity - comparison of experiment`s results with HIROMB model forecast. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. XXIV, No. 1, 1997, s. 23-34
 50. Robakiewicz M.: Warunki hydrodynamiczne w rejonie Zatoki Gdańskiej - model matematyczny a eksperyment. W: Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. Red. Maria Szymelfenig, Gdynia: Uniwersytet Gdański, 1997, s. 91-100
 51. Robakiewicz M., Świeczkowski S.: Analiza ruchu plamy substancji ropopochodnej na południowym Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 17, nr 2, 1996, s. 163-166
 52. Robakiewicz M., Walter A.: Decision support system for the Gdańsk Bay. W: Computer Modelling of Pollutant Transport in Water and Porous Media, Łódź, 1995, 41 s.
 53. Robakiewicz M., Karelse M.: Hydrodynamics of Gdańsk Bay by 3D model. W: Proceedings 19th Conference of Baltic Oceanographers, Sopot: IO PAS, 1995, s. 487-496
 54. Robakiewicz M.: Modelowanie matematyczne a system wspomagania decyzji, Zatoka Gdańska. W: Strategia rozwoju gospodarki wodnej: referaty - tom 2, Warszawa: IMiGW - PIB, 1995, s. 391-400
 55. Graniczny M., Kowalski Z., Piątkowska A., Robakiewicz M., Zachowicz J.: Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego, [Monitoring of the Gdańsk Gulf (Northern Poland) by means of remote sensing and hydrodynamic modelling]. Przegląd Geologiczny, Tom 43, Nr 6, 1995, s. 465-472
 56. Robakiewicz M.: Wpływ wybranych źródeł zanieczyszczeń na warunki środowiskowe Zatoki Gdańskiej. W: Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Red. Zbigniew Pruszak, Piotr Wilde, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, s. 95-102
 57. Van Gils J., Robakiewicz W., Robakiewicz M., Bielecka-Kieloch M.: A water quality model to support water management for the Bay of Gdańsk. W: Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction, Milano, 1993, s. 191-198
 58. Bielecka-Kieloch M., Robakiewicz M.: Bacteria pollution in the Polish coastal zone. W: Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction, Milano, 1993, s. 161-168