Jan Schönhofer

Imię i nazwisko:
dr inż. Jan Schönhofer

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel.: (+48)585222953
e-mail: Jan(dot)Schonhofer(at)ibwpan(dot)gda(dot)pl

Publikacje:

 1. Szmytkiewicz P., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Zastosowanie modelu XBEACH do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 2, Gdańsk, 2017, s. 62-70
 2. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, s. 20-34
 3. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, s. 89-97
 4. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate, Elsevier B. V., 2015, s. 55-170
 5. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Identyfikacja prądów rozrywających w strefie brzegowej południowego Bałtyku - modelowanie i obserwacje w naturze. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 6, Gdańsk, 2013, s. 505-516
 6. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012
 7. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 1343-1350
 8. Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Monitoring procesów hydro-, lito- i morfodynamicznych w Morskim Laboratorium IBW PAN w Lubiatowie. 2012, poster
 9. Pruszak Z., Schönhofer J., Różyński G.: Spatiotemporal analysis of variations of certain morphological beach forms. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 1328-1342
 10. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5, 2012, s. 593-597
 11. Pruszak Z., Ostrowski R., Schönhofer J.: Variability and correlations of shoreline and dunes on the southern Baltic coast (CRS Lubiatowo, Poland). Oceanologia, Vol. 53, No. 1, Sopot: IO PAN, 2011, s. 97-120
 12. Schönhofer J.: Wpływ geometrycznych parametrów progów podwodnych na pobliskie pole falowo-prądowe. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 6, 2011, s. 502-510
 13. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M.: Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, s. 151-157
 14. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009, s. 2015-2027
 15. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J.: Equipment for monitoring of coastal physical processes. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, poster
 16. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J.: Monitoring of coastal processes nearby CRS Lubiatowo. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2008, poster
 17. Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Opis prądów rozrywających w strefie brzegowej morza. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, NOT, 2008, s. 206-211
 18. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Sezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 2, NOT, 2008, s. 72-77
 19. Pruszak Z., Schönhofer J.: Variability of shoreline and dune on South Baltic coast. W: Proceedings of the 9th International Conference LITTORAL 2008 ''A changing coast: challenge for the environmental policies'', Venice: CORILA, 2008, CD-ROM