Imię i nazwisko:
dr hab. inż. Grzegorz Różyński

Stanowisko:
prof. nadzw. IBW PAN

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel.: (+48)585222907
e-mail: grzegorz(at)ibwpan(dot)gda(dot)pl

Zainteresowania:

 • Specialist in data-driven modelling of morpho- and hydrodynamics

Projekty:

 • MAST III PACE
 • FP5 HUMOR

Konferencje:

 • Coastal Dynamics'97, Plymouth, participant
 • ICCE'98 Copenhagen, participant

Książki:

cover Grzegorz Różyński
Coastal nearshore morphology in terms of large data sets.
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 83-85708-51-0
rok wydania: 2003
język: EN

Streszczenie: W książce przedstawiono nowoczesne, statystyczne metody analizy dużych zbiorów danych pochodzących z monitoringu topografii dna i linii brzegowej, które opisują ewolucję morfologii badanej strefy brzegowej. Metody te umożliwiają identyfikację kluczowych czasowych i przestrzennych wzorców, za pomocą których można określić i opisywać procesy i zjawiska fizyczne występujące w danej strefie brzegowej. Wyodrębnione wzorce są efektem wszystkich interakcji i sprzężeń między wymuszeniami a odpowiedzią dna i stanowią ich obiektywne odzwierciedlenie, dzięki czemu możliwa jest wnikliwa i szczegółowa analiza głównych składników kształtujących ewolucję morfologii badanego brzegu. Metody te zastosowano do danych gromadzonych od wielu lat przez Morskie Laboratorium Brzegowe IBW PAN w Lubiatowie. Kanoniczna analiza korelacyjna (CCA) umożliwiła ocenę wpływu ewolucji rew zewnętrznych na zmienność rew wewnętrznych. Analiza widma osobliwego (SSA) pozwoliła na identyfikację wymuszonych i chaotycznych elementów ewolucji linii brzegowej. Metoda głównych wzorców oscylacji (POP) posłużyła do budowy dynamicznego modelu zmienności dna w strefie brzegowej, a także modelu zmienności trendów ewolucji linii brzegowej. W podsumowaniu wskazano na synergię otrzymaną poprzez analizę tych samych danych za pomocą różnych metod, co wskazuje na optymalną strategię intensywnych analiz statystycznych w inżynierii brzegowej. Ponadto, przedstawiono stosowane już przedtem metody statystyczne, będące różnymi wariantami metody empirycznych funkcji własnych (EOF), dzięki czemu książka może być wykorzystana jako podręcznik nowoczesnych metod statystycznych w inżynierii brzegowej.

Publikacje:

 1. Lin Ch.-K., Huang W.-P., Różyński G., Lin J.-G.: A modification of ensemble empirical mode decomposition method. Journal of Marine Science and Technology, 2017, 108-118
 2. Dolbeth M., Stalnacke P., Alves F. L., Sousa L. P., Gooch G. D., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Bielecka M., Różyński G., Soares J. A., Baggett S., Margoński P., Chubarenko B., Lillebø A. I.: An integrated Pan-European perspective on coastal Lagoons management through a mosaic-DPSIR approach. Scientific Reports, 6, 2016, doi: 10.1038/srep19400 (2016)
 3. Lillebø A. I., Somma F., Bielecka M., Margoński P., Matczak M., Przedrzymirska J., Różyński G., Zaucha J.: Assessment of marine ecosystem services indicators: experiences and lessons learned from 14 European case studies. Integrated Environmental Assessment and Management, July 2016 - Early View, 2016, DOI: 10.1002/ieam.1782
 4. Różyński G., Ostrowski R.: Coastal resilience in Poland: from observations to theoretical generalization. W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering. Red. Pao-Shan Yu, Wei-Cheng Lo, Tainan: National Cheng Kung University, 2016, s. 393-396
 5. Szmytkiewicz P., Morawski M., Różyński G.: Cross-Shore numerical model CSHORE for prediction of sand beach and dune erosion – region of Coastal Research Station at Lubiatowo. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 6, 2016, s. 333-339
 6. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Infragravity waves at a dissipative shore with multiple bars: recent evidence. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 142, No. 5, 2016, s. 0401600701-0401600715
 7. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Wstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 1, Gdańsk, 2016, s. 13-19
 8. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Analiza wolnozmiennych składowych falowania w strefie brzegowej na południowym Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, s. 857-871
 9. Reeve D., Karunarathna H., Pan S., Horillo-Caraballo J. M., Różyński G., Ranasinghe R.: Data-driven and hybrid coastal morphological prediction methods for mesoscale forecasting. Geomorphology, Vol. 256, 2015, doi:10.1016/j.geomorph.2015.10.016, s. 49-67
 10. Różyński G., Lin J.-G.: Data-Driven and Theoretical Beach Equilibrium Profiles: Implications and Consequences. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 141, No. 5, ASCE, 2015, http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000304
 11. Lillebø A. I., Spray C., Alves F. L., Stalnacke P., Soares J. A., Sousa L. P., Sousa A. I., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Marin A., Loret J., Bielecka M., Różyński G., Margoński P., Chubarenko B.: European coastal lagoons: integrated vision for ecosystem services, environmental SWOT analysis and human well-being. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 187-201
 12. Różyński G.: Long term couplings of winter index of North Atlantic oscillation and water level in the Baltic Sea and Kattegat. Ocean Engineering, Vol. 109, 2015, s. 113-126
 13. Dolbeth M., Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., Sousa L. P., Alves F. L., Soares J. A., Bello C., Marin A., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Bielecka M., Różyński G., Reda A., Chubarenko B.: The DPSIR framework applied to the society vision for tourism in 2030 in European coastal lagoons. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 203-211
 14. Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Psuty I., Szymanek L., Chubarenko B., Domnina A., Kolosentseva M., Tararuk O., Przedrzymirska J., Zaucha J.: The management story of Vistula Lagoon. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 67-76
 15. Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Szymanek L., Chubarenko B., Esiukova E., Domnin D., Domnina A., Pilipchuk V.: The physico-geographical story of Vistula Lagoon. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 57-66
 16. Różyński G., Lin J.-G.: Data-driven beach equilibrium profiles: assessment of wave energy dissipation patterns. W: Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications. Red. Pao-Shan Yu, Tainan: National Cheng Kung University, 2014, s. 169-177
 17. Bielecka M., Różyński G.: Management conflicts in the Vistula Lagoon area. Ocean & Coastal Management, Vol. 101, Part A, Elsevier, 2014, s. 24-34
 18. Valsamidis A., Różyński G., Reeve D.: Data-driven analysis of medium-term wave-seabed interaction at a non-tidal beach with multiple bars. Marine Geology, Vol. 344, 2013, s. 144-154
 19. Różyński G., Pruszak Z., Chrząstowska N.: Strefa wybrzeża i gospodarka morska. W: Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Etap III, Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2013, s. 94-103
 20. Różyński G., Bielecka M., Margoński P.: Transboundary water management in the Vistula Lagoon - regulations, problems and conflicts. W: Proceedings of the TWAM2013 International Conference & Workshops. Red. Peter Roebeling, Joao Rocha, Aveiro - Portugal: University of Aveiro, 2013, CD-ROM, 5 s.
 21. Oh J., Suh K. D., Różyński G.: Trend analyses of intensity and Duration of Typhoons Influencing the Korean Peninsula. Journal of Coastal Research, SI 64, 2013, s. 235-239
 22. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012
 23. Różyński G., Oh J.: Ewolucja tajfunów w rejonie Półwyspu Koreańskiego w kontekście zmian klimatycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 3, 2012, s. 191-199
 24. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Long term evolution of Baltic Sea sandy beach forced by winter north Atlantic oscillation (NAOWI). W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 262-271
 25. Pruszak Z., Schönhofer J., Różyński G.: Spatiotemporal analysis of variations of certain morphological beach forms. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings], 2012, s. 1328-1342
 26. Różyński G.: Long-term evolution of Baltic Sea wave climate near a coastal segment in Poland; its drivers and impacts. Ocean Engineering, Vol. 37, No. 2-3, 2010, s. 186-199
 27. Różyński G., Pruszak Z.: Long-term rise of storminess near Poland: possible origin and consequences. W: Proceedings of the 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE'2010), 2010
 28. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities of coastal evolution in Vietnam and Poland: evidence upon observations and analysis. W: Proceedings of the 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean (ICCCM'07). Red. Fernando V. Gomes, NOUHA EDITIONS, 2010, s. 291-300
 29. Różyński G.: Wave climate in the Gulf of Gdańsk vs. open Baltic Sea near Lubiatowo, Poland. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2010, s. 167-176
 30. Różyński G.: Wzrost sztormowości Morza Bałtyckiego w ostatnich dekadach: przyczyny i konsekwencje. W: Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji ZZOP, Niechorze 6-8 października 2010, 2010
 31. Różyński G., Hung N. M., Ostrowski R.: Climate change related rise of extreme typhoon power and duration over south-east Asia seas. Coastal Engineering Journal, Vol. 51, No. 3, 2009, s. 205-222
 32. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh Ngoc D., Lien Viet T. N.: Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2009, s. 3-28
 33. Sanchez-Arcilla A., Panayotis P., Jose M. A., Beltrami G. M., Bolaños R., Briganti R., Burgmeijer M., Doorn N., Egozcue J. J., Galiatsatou P., Aguar J. G., Hanson H., Hawkes P., Kortenhaus A., Larson M., Li Y., Mai C. V., Ortego M. I., Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł., Rajabalinejad M., Reeve D., Różyński G., Shams R., Sulisz W., Van Gelder P. H. A. J. M., Wang W.: Analysis of Riverine and Coastal Extremes. The FLOODsite Approach -- Introduction. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, s. 179-182
 34. Różyński G.: Coastal Protection Law --preconditions of national, regional and local ICZM strategies. Scientific Proceedings of Russian Geographical Society, Vol. 7, Part 1, 2008, CD-ROM
 35. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Empiryczna analiza klimatu falowego w płytkowodnej strefie brzegu dysypatywnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, NOT, 2008, s. 128-134
 36. Reeve D., Różyński G., Li Y.: Extreme water levels of the Vistula River and Gdańsk Harbour. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, s. 235-245
 37. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz P.: Megascale rhythmic shoreline forms at a beach with multiple bars. Oceanologia, Vol. 50, No. 2, 2008, s. 183-203
 38. Kroon A., Larson M., Möller I., Yokoki H., Różyński G., Cox J., Larroude Ph.: Statistical analysis of coastal morphological data sets over seasonal to decadal time scales. Coastal Engineering, Vol. 55, No. 7-8, 2008, s. 581-600
 39. Różyński G.: The rise of extreme typhoon power and duration over South East Asia seas. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan: National Cheng Kung University, 2008, s. C1-C14
 40. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Field observation of edge waves and beach cusps on the South Baltic Sea coast. Journal of Coastal Research, Vol. 23, No. 4, 2007, s. 846-860
 41. Różyński G.: Infragravity waves at a dissipative coast; evidence upon multi-resolution analysis. Coastal Engineering, Vol. 54, No. 3, 2007, s. 217-232
 42. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Long-term response to coastal erosion in Poland. W: Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. Red. Žindarev L. A., Kos'yan R. D., Divinsky B. V., Krasnodar: Publishing house, 2007, s. 197-200
 43. Pruszak Z., Różyński G.: Rytmiczne zafalowania linii brzegowej południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 1, NOT, 2007, s. 13-21
 44. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities and differences of coastal evolution in the Gulf of Tonkin, Hai Hau segment (East Sea, Vietnam) and near Coastal Research Station Lubiatowo (Baltic Sea, Poland): evidence upon observations and analyses. W: Proceedings of the First Scientific Workshop on Coastline Evolution. Red. Magnus Larson, Nguyen M. Hung, 2007, s. 75-96
 45. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2, London: Elsevier Science Ltd., 2006, s. 317-327
 46. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Key phenomena in surf and swash zone: process-based modelling and data-driven analysis. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, 391-403
 47. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Coastal protection and associated impacts - environmental friendly approach. W: Environmentally Friendly Coastal Protection Structures [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop]. Red. C. Zimmermann, Robert G. Dean, V. Penchev, H. J. Verhagen, NATO Science Series; IV- Earth and Environmental Sciences, Vol. 53, Dordrecht: Springer, 2005, s. 129-145
 48. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Jane McKee Smith, New Jersey, London, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005, Vol. 3, s. 2568-2580
 49. Kaczmarek J., Różyński G., Pruszak Z.: Long period oscillations in the longshore current on a sandy, barred coast investigated with Singular Spectrum Analysis. Oceanologia, Vol. 47, No. 1, Sopot: IO PAN, 2005, s. 5-25
 50. Różyński G.: Long term shoreline response of a non-tidal, barred coast. Coastal Engineering, Vol. 52, No. 1, Amsterdam: Elsevier B. V., 2005, s. 79-91
 51. Różyński G., Reeve D.: Multi-resolution analysis of nearshore hydrodynamics using discrete wavelet transforms. Coastal Engineering, Vol. 52, No. 9, Amsterdam, Netherlands: Elsevier B. V., 2005, s. 771-792
 52. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Selected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 62, 3, London: Elsevier Science Ltd., 2005, s. 415-425
 53. [opracował
 54. Różyński G.: Czerpanie zwartego i silnie zwartego iłu z toru podejściowego do portu w Antwerpii w rejonie Wielingen za pomocą pogłębiarki nasiębrnej wyposażonej w system DRACULA. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4, 2004, s. 185-188
 55. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Fale podgrawitacyjne w warunkach południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 1, 2004, s. 8-14
 56. Larson M., Capobianco M., Jansen H., Różyński G., Southgate H. N., Stive M., Wijnberg K. M., Hulscher S.: Analysis and modeling of field data on coastal morphological evolution over yearly and decadal time scales. Part 1: Background and linear techniques. Journal of Coastal Research, Vol.19, No 4, 2003, s. 760-775
 57. Różyński G.: Coastal nearshore morphology in terms of large data sets. Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, 170 s. (8,5 ark.)
 58. Różyński G.: Data-driven modeling of multiple longshore bars and their interactions. Coastal Engineering, Vol. 48, No. 3, 2003, s. 151-170
 59. Różyński G.: Data-driven modelling of nearshore morphodynamics at the IBW PAN Coastal Research Station at Lubiatowo. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Zbigniew Pruszak, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2003, s. 49-64
 60. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast. W: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), China: Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, 2003, s. 115-123
 61. Nick Dodd, Paolo Blondeaux, Danie Calvete, Huib E. De Swart, Albert Falqués, Suzanne J. M. H. Hulscher, Greg Różyński, Giovanna Vittori: Understanding coastal morphodynamics using stability methods. Journal of Coastal Research, Vol.19, No 4, 2003, s. 849-865
 62. Różyński G., Jansen H.: Modeling nearshore bed topography with principal oscillation patterns. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 128, No. 5, ASCE, 2002, s. 202-215
 63. Różyński G.: Modelowanie sedymentacji w ładowni pogłębiarki ssącej. Omówienie artykułu C. van Rhee pt. "Modelling the Sedimentation Process in a Trailing Suction Hopper Dredger", Terra-Aqua No. 86, March 2002. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 4, 2002, s. 226-226
 64. Różyński G.: Reply to the comments on: Forced and self-organized shoreline response for a beach in the southern Baltic Sea determined through singular spectrum analysis. Coastal Engineering, Vol. 44, nr 3, 2002, s. 271-272
 65. Różyński G.: Zastosowanie nowych metod statystycznych do opisu morfodynamicznych cech wielorewowego brzegu morskiego Część I, Empiryczne funkcje własne i główne wzorce oscylacji zastosowane do opisu zmian topografii dna w strefie brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 3, 2002, s. 130-137
 66. Różyński G.: Zastosowanie nowych metod statystycznych do opisu morfodynamicznych cech wielorewowego brzegu morskiego. Cz. II. Ocena interakcji rew w profilu wielorewowym metodą kanonicznych korelacji oraz główne składniki zmienności linii brzegowej uzyskane metodą analizy widma osobliwego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 6, 2002, s. 306-313
 67. Różyński G.: Co-variability of bars in a multi-bar near-shore zone determined with Canonical Correlation Analysis (CCA). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 48, No. 2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, s. 91-106
 68. Pruszak Z., Różyński G.: Data-driven analysis and modeling of shoreline evolution trends. W: Coastal Dynamics`01. Red. Hans Hanson, Magnus Larson, Reston: ASCE, 2001, s. 741-750
 69. Różyński G., Larson M., Pruszak Z.: Forced and self-organized shoreline response for a beach in the southern Baltic Sea determined through singular spectrum analysis. Coastal Engineering, Vol. 43, nr 1, 2001, s. 41-58
 70. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. J. Kazimierz Szmidt, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, s. 95-114
 71. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M.: Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data. Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2, Elsevier B. V., 2000, s. 119-139
 72. Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Bar features and bar formation due to waves. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth, PACE, 1999, Topic 4.5, s. 1-5
 73. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Kaczmarek J., Zeidler R. B.: Behaviour driven modelling under PACE. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth, PACE, 1999, Topic 2.14 s. 1-12
 74. Różyński G., Z. Pruszak, T. Okrój, R. B. Zeidler: Depth of closure and seabed variability patterns. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, Reston: ASCE, 1999, s. 2926-2939
 75. Szmytkiewicz M., Zeidler R. B., Różyński G., Skaja M.: Modelling large-scale dynamics of Hel Peninsula. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, Reston: ASCE, 1999, s. 2837-2850
 76. Różyński G., Okrój T., Kaczmarek J., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Zeidler R. B.: Polish datasets, data reduction and data driven modelling. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth, PACE, 1999, Topic 1.14 s. 1-9
 77. Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Quasi-seasonal morphological shore evolution response to variable wave climate. W: Proceedings of the 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes, Vol. 2. Red. Nicholas C. Kraus, W. G. McDougal, Reston: ASCE, 1999, s. 1081-1093
 78. Różyński G., Pruszak Z., Aminti P.: Dynamics of one bar and multibar beach profiles. W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97, Reston: ASCE, 1998, s. 325-336
 79. Knabe W., Przewłócki J., Różyński G.: Spatial averages for linear elements for two-parameter random field. Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 13, No. 3, 1998, s. 147-167
 80. Pruszak Z., Różyński G.: Variability of multibar profiles in terms of random sine functions. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 2, ASCE, 1998, s. 48-56
 81. Pruszak Z., Różyński G.: Korelacyjna charakterystyka rew w profilu wielorewowym. W: Materiały 3 Konferencji Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku. Red. W. Florek, Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997, s. 231-242
 82. Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Statistical properties of multiple bars. Coastal Engineering, Vol. 31, nr 4, 1997, s. 263-280
 83. Zeidler R. B., Skaja M., Różyński G., Kaczmarek L. M.: Wind and sea level-induced shore evolution in Poland. W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. Red. Billy L. Edge, New York: ASCE, 1997, Vol. 4, s. 4364-4375
 84. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Stochastics of sediment transport, shore evolution and their input. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. William R. Dally, Ryszard B. Zeidler, New York: ASCE, 1996, s. 963-974
 85. Knabe W., Różyński G.: Anisotropy of random fields in stochastic FEM. Engineering Transactions, Vol. 43, Issue 3, 1995, s. 359-372
 86. Groot S., Van der Vat M., Różyński G.: Decision support system for water management in the Dolna Wisła river basin. W: Proc. 3rd International Scientific Conference: Problems of Hydrodynamics and Water Management of River Outlets with a Special Regard to Odra River Outlet, Szczecin: Maritime Institute, Szczecin Branch, 1994, s. I.18-I.30
 87. Różyński G., Knabe W.: Stochastic FEM in soil mechanics. Part II. Aspects of application. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 41, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, s. 101-110
 88. Różyński G., Knabe W.: Stochastic FEM in soil mechanics. Part I. Discretization of random fields. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 41, No. 1-2, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1994, s. 87-99
 89. Knabe W., Różyński G.: Anisotropy of Random Fields in Stochastic FEM. W: Proc. 6`me colloque franco-polonais de mécanique des sols appliquée, 1993, s. 163-171
 90. Knabe W., Różyński G.: Analysis of variability as sum of simple stochastic processes, [Analiza zmienności jako suma prostych procesów stochastycznych]. Archive of Hydrotechnics, XXXVII, 3-4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1990, s. 75-95
 91. W. Knabe, G. Różyński: Envelopes of stationary stochastic processes, [Obwiednie stacjonarnych procesów stochastycznych]. Archiwum Hydrotechniki, XXXVI, 3-4, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 283-302
 92. Knabe W., Sulikowska I., Różyński G.: Komputerowa analiza wyników penetracji podłoża statyczną sondą stożkową. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 32, Szczecin: Politechnika Szczecińska, 1989