Małgorzata Bielecka

Imię i nazwisko:
dr Małgorzata Bielecka

Stanowisko:
st. specjalista

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
tel.: (+48)585222911
e-mail: m(dot)bielecka(at)ibwpan(dot)gda(dot)pl

Publikacje:

 1. Dolbeth M., Stalnacke P., Alves F. L., Sousa L. P., Gooch G. D., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Bielecka M., Różyński G., Soares J. A., Baggett S., Margoński P., Chubarenko B., Lillebø A. I.: An integrated Pan-European perspective on coastal Lagoons management through a mosaic-DPSIR approach. Scientific Reports, 6, 2016, doi: 10.1038/srep19400 (2016)
 2. Lillebø A. I., Somma F., Bielecka M., Margoński P., Matczak M., Przedrzymirska J., Różyński G., Zaucha J.: Assessment of marine ecosystem services indicators: experiences and lessons learned from 14 European case studies. Integrated Environmental Assessment and Management, July 2016 - Early View, 2016, DOI: 10.1002/ieam.1782
 3. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., Krysanova V., Bielecka M.: Pan-European management of coastal lagoons: A science-policy-stakeholder interface perspective. Estuarine, Coastal and Shelf Science, In Press March 2016, Elsevier, 2016, s. 1-9, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.03.008
 4. Hesse C., Krysanova V., Stefanova A., Bielecka M., Domnin D.: Assessment of climate change impacts on water quantity and quality of the multi-river Vistula Lagoon catchment. Hydrological Sciences Journal, Vol. 60, No. 5, 2015, s. 890-911
 5. Gooch G. D., Lillebø A. I., Stalnacke P., Alves F. L., Bielecka M., Krysanova V.: Chellenges in the policy - environment - modelling management context. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 1-9
 6. Lillebø A. I., Spray C., Alves F. L., Stalnacke P., Soares J. A., Sousa L. P., Sousa A. I., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Marin A., Loret J., Bielecka M., Różyński G., Margoński P., Chubarenko B.: European coastal lagoons: integrated vision for ecosystem services, environmental SWOT analysis and human well-being. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 187-201
 7. Hesse C., Bielecka M., Stefanova A., Robakiewicz M., Staroszczyk R., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J. D., Dias J. M., Lillebø A. I., Chubarenko B., Krysanova V.: Impacts of potential climate change on lagoons and their catchments. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 115-132
 8. Bielecka M., Robakiewicz M., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J. D., Dias J. M., Lillebø A. I., Chubarenko B., Staroszczyk R.: Lagoons impact integrated scenarios: part 3. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 155-166
 9. Bielecka M., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lillebø A. I., Dias J. M., Robakiewicz M., Zalewski M., Krysanova V., Chubarenko B., Stalnacke P.: The challenges to improve integrated lagoon modelling in the context of climate change. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 107-114
 10. Dolbeth M., Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., Sousa L. P., Alves F. L., Soares J. A., Bello C., Marin A., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Bielecka M., Różyński G., Reda A., Chubarenko B.: The DPSIR framework applied to the society vision for tourism in 2030 in European coastal lagoons. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 203-211
 11. Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Psuty I., Szymanek L., Chubarenko B., Domnina A., Kolosentseva M., Tararuk O., Przedrzymirska J., Zaucha J.: The management story of Vistula Lagoon. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 67-76
 12. Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Szymanek L., Chubarenko B., Esiukova E., Domnin D., Domnina A., Pilipchuk V.: The physico-geographical story of Vistula Lagoon. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch, IWA Publishing, 2015, s. 57-66
 13. Bielecka M., Różyński G.: Management conflicts in the Vistula Lagoon area. Ocean & Coastal Management, Vol. 101, Part A, Elsevier, 2014, s. 24-34
 14. Lillebø A. I., Stalnacke P., Bielecka M., Chubarenko B., Margoński P., Gooch G. D., Khokhlov V., Krysanova V., Marin A.: LAGOONS project - Integrated water resources and coastal zone management in European lagoons in the context of climate change. W: Proceedings of the TWAM2013 International Conference & Workshops. Red. Peter Roebeling, Joao Rocha, Aveiro - Portugal: University of Aveiro, 2013, CD-ROM, 5 s.
 15. Hesse C., Stefanova A., Domnin D., Bielecka M., Krysanova V.: Modelling of the transboundary Vistula Lagoon catchment for climate and land use impact assessment. W: Proceedings of the TWAM2013 International Conference & Workshops. Red. Peter Roebeling, Joao Rocha, Aveiro - Portugal: University of Aveiro, 2013, CD-ROM, 5 s.
 16. Różyński G., Bielecka M., Margoński P.: Transboundary water management in the Vistula Lagoon - regulations, problems and conflicts. W: Proceedings of the TWAM2013 International Conference & Workshops. Red. Peter Roebeling, Joao Rocha, Aveiro - Portugal: University of Aveiro, 2013, CD-ROM, 5 s.
 17. Baggett S., Gooch G. D., Hendry S., Bielecka M., Katerusha O., Marin C. B., Sousa L. P.: Using participatory methods for coastal lagoon management and climate change. W: Proceedings of the TWAM2013 International Conference & Workshops. Red. Peter Roebeling, Joao Rocha, Aveiro - Portugal: University of Aveiro, 2013, CD-ROM, 4 s.
 18. Sulisz W., Paprota M., Bielecka M.: Application of a scientifically-driven approach for the management of coastal erosion along the Hel Peninsula. W: Proceedings of the 7th International Symposium on Ecohydraulics, Concepción, Chile: ISE 2009 Organizing Committee, 2009, 10 s.
 19. Shibaev S. V., Bielecka M.: Water monitoring database as a tool for transboundary cooperation for management of water resources. W: Transboundary waters and basins in the South-East Baltic, Kaliningrad: Terra Baltica, 2008, s. 215-224
 20. Staśkiewicz A., Bielecka M., Lewandowski A.: Prediction of hydrodynamic parameters for the Vistula Lagoon. Environmental Research, Engineering and Management, Nr 1 (31), 2005, s. 5-13
 21. Bielecka M., Lewandowski A.: Transboundary cooperation experiences in the Vistula Lagoon Basin gained during Mantra-East Research Project. W: CD-ROM: Conference on Integrated Water Management of Transboundary Catchments, A Contribution from TRANSCAT, 2004
 22. Bielecka M., Kaźmierski J.: A 3D mathematical model of Vistula Lagoon hydrodynamics - General assumptions and results of preliminary calculations. W: Proceedings of the 7th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Basin Managements and 36th Scientific Meeting of the Estuarine and Coastal Sciences Association (ECSA). Red. M. Bruen, Dublin: University College, 2003, Vol. 3, s. 6.140-6.145
 23. Bielecka M., Margoński P., Lewandowski A.: General approach and tools for the Vistula Lagoon water quality modeling within MANTRA-East project. 2003, poster
 24. Bielecka M., Margoński P., Lewandowski A.: Implementation of WFD within transboundary basin of the Vistula Lagoon - extension of the EU MANTRA-East project. W: Inland waters: research, engineering and management. Proceedings of the XXX IAHR Congress, Theme C, Vol. 2. Red. Iehisa Nezu, Nikolas E. Kotsovinos, Thessaloniki: IAHR, 2003, s. 711-715
 25. Bielecka M., Lewandowski A., Staśkiewicz A.: Integrated approach to environmental impact assessment of transboundary waters of the Vistula Lagoon. W: Proceedings of Sixth International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries - Engineering the Coastal Environment, Sri Lanka: Permanent Secretariat of COPEDEC, 2003, s. 178.1-178.7
 26. Bielecka M., Margoński P., Lewandowski A.: Poster: Integrated strategies for management of transboundary waters on the Eastern European Fringe - The Pilot Study of Lake Peipsi and its Drainage Basin (MANTRA-East) - Extension of the existing EU 5 FP - New pilot study area: Vistula Lagoon. 2003, poster
 27. Bielecka M.: Numerical solution of 2-D advection equation using the modified finite element method and directional splitting technique. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2002, s. 3-15
 28. Bielecka M.: Wpływ doboru parametrów numerycznych na wielkość dyfuzji i dyspersji numerycznej w przypadku rozwiązania 2D liniowego równania transportu. W: XXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały szkoły. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 2001, s. 49-54
 29. Bielecka-Kieloch M.: Numerical diffusion and dispersion tensors for 2-D linear advection equation. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 45, No. 1-4, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1998, s. 29-43
 30. Jasińska E., Bielecka-Kieloch M.: Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w strefie przybrzeżnej. W: Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. Red. Maria Szymelfenig, Gdynia: Uniwersytet Gdański, 1997, s. 183-192
 31. Szymkiewicz R., Bielecka-Kieloch M.: Tensor lepkości numerycznej dla dwuwymiarowego równania adwekcji. W: XV Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1995, s. 219-225
 32. Jasińska E., Bielecka-Kieloch M.: SCREMO - model rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w strefie przybrzeżnej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 15, Nr 3, 1994, s. 108-112
 33. Van Gils J., Robakiewicz W., Robakiewicz M., Bielecka-Kieloch M.: A water quality model to support water management for the Bay of Gdańsk. W: Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction, Milano, 1993, s. 191-198
 34. Bielecka-Kieloch M., Robakiewicz M.: Bacteria pollution in the Polish coastal zone. W: Proc. Conf. Water pollution II, Modelling, Measuring and Prediction, Milano, 1993, s. 161-168
 35. Bielecka-Kieloch M.: Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w strefie brzegowej (plaże). W: Materiały XII Ogólnopolskiej Szkoły Hydrauliki: współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych. Red. Wojciech Majewski, Gdańsk: Wydawnictwo IBW PAN, 1992, s. 83-88
 36. Bielecka-Kieloch M.: Stany wody w jeziorze Łebsko oraz przepływy w kanale Łeby w ekstremalnych warunkach wiatrowych. Inżynieria Morska, R. 13, Nr 5, 1992, s. 201-207