Dyrektor

dr hab. inż. Waldemar Świdziński,
prof. nadzw. IBW PAN

Z-ca Dyrektora

dr inż. Piotr Szmytkiewicz

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz

Kierownik Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

dr hab. inż. Wojciech Sulisz,
prof. nadzw. IBW PAN

Kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów

dr hab. inż. Rafał Ostrowski,
prof. nadzw. IBW PAN

Kierownik Zakładu Geomechaniki

dr hab. inż. Waldemar Świdziński,
prof. nadzw. IBW PAN