Rok:

1.a. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
brak publikacji

1.b. Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
brak publikacji

1.c. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu co najmniej krajowym

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
brak publikacji

1.d. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
brak publikacji

2.a.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.a.2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.b.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.b.2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.c.1. Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji