Rok:

1.a. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
Journal of Hydro-environment ResearchEulerian and Lagrangian modelling of a solitary wave attack on seawallPaprota M., Staroszczyk R., Sulisz W.2018, Vol. 19, March 2018, s.189-197, https://doi.org/10.1016/j.jher.2017.09.00140
OceanologiaDriving forces of sandy sediment transport beyond the surf zoneStella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.2018, , 0

1.b. Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
Definicja wymuszenia dynamicznego w numerycznym modelowaniu reakcji zapór ziemnych obciążonych sejsmicznieKorzec A., Świdziński W.2018, , 0

1.c. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu co najmniej krajowym

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
brak publikacji

1.d. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

CzasopismoTytułAutorzyRok, tom, str.Pkt.
brak publikacji

2.a.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.a.2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.b.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.b.2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji

2.c.1. Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

WydawnictwoTytułAutorzyRok, tom, str.Język
brak publikacji