Rok:

Publikacje wydane w roku 2019

Książki i monografie

Brak publikacji

Artykuły i rozprawy naukowe

a) w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej

Brak publikacji

b) w innych czasopismach zagranicznych

Brak publikacji

c) w czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Brak publikacji

d) w czasopismach o zasięgu lokalnym

Brak publikacji

e) w materiałach znaczących konferencji międzynarodowych

Brak publikacji

f) w materiałach innych konferencji

Brak publikacji

g) streszczenia, komunikaty, plakaty

Brak publikacji

h) inne

Brak publikacji

Publikacje przyjęte i złożone do druku

Brak publikacji