Rok:

3. Dane o publikacjach i monografiach naukowych

3.1. Wykazy publikacji w czasopismach naukowych

3.1.a. Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1
Lp.CzasopismoTytułAutorzyRokTom, zeszytStronyJęzykPkt.
1Ciencias MarinasExtreme waves in the Southern Baltic SeaSulisz W.,
Paprota M.,
Reda A.
2016Vol. 42, No. 2s. 123-137angielski15
2Coastal Engineering JournalAn equilibrium transport formula for modeling sedimentation of dredged channelsKaczmarek L. M.,
Sawczyński S.,
Biegowski J.
2017Vol. 59, No. 3s. 1-35, https://doi.org/10.1142/S0578563417500152angielski35
3Estuarine, Coastal and Shelf SciencePan-European management of coastal lagoons: A science-policy-stakeholder interface perspectiveLillebø A. I.,
Stalnacke P.,
Gooch G. D.,
Krysanova V.,
Bielecka M.
2016In Press March 2016s. 1-9, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.03.008angielski35
4Geological QuarterlyLandslide susceptibility and risk assessment in non-mountainous region : a case study of Koronowo, northern PolandMrozek T.,
Laskowicz I.,
Zabuski L.,
Kulczykowski M.,
Świdziński W.
2016Vol. 60, No. 3s. 758-769angielski20
5Geotechnical and Geological EngineeringCapabilities of continuous and discontinuous modelling of a complex, structurally controlled landslideBossi G.,
Zabuski L.,
Pasuto A.,
Marcato G.
2016Vol. 34, No. 5s.1677–1686angielski
6GeotechniqueNumerical modelling of rainfall-induced instability of vegetated slopesŚwitała B.,
Wu W.
2017In Presshttps://doi.org/10.1680/jgeot.16.P.176angielski35
7GeotechniqueExperimental validation of a coupled hydro-mechanical model for vegetated soilŚwitała B. M.,
Askarinejad A.,
Wu W.,
Springman S. M.
2017In Presshttps://doi.org/10.1680/jgeot.16.P.233angielski35
8Integrated Environmental Assessment and ManagementAssessment of marine ecosystem services indicators: experiences and lessons learned from 14 European case studiesLillebø A. I.,
Somma F.,
Bielecka M.,
Margoński P.,
Matczak M.,
Przedrzymirska J.,
Różyński G.,
Zaucha J.
2016July 2016 - Early ViewDOI: 10.1002/ieam.1782angielski20
9Journal of Hydraulic ResearchExperimental study of wave-induced mass transportPaprota M.,
Sulisz W.,
Reda A.
2016Vol. 54, No. 4s. 423-434angielski30
10Journal of HydrodynamicsModelling of wave transmission through a pneumatic breakwaterPaprota M.,
Sulisz W.
2017Vol. 29, No. 2s. 283-292angielski20
11Journal of Hydro-environment ResearchEulerian and Lagrangian modelling of a solitary wave attack on seawallPaprota M.,
Staroszczyk R.,
Sulisz W.
2018Vol. 19, March 2018s.189-197, https://doi.org/10.1016/j.jher.2017.09.001angielski40
12Journal of Hydro-environment ResearchExperimental study on wave-current structure around a pneumatic breakwaterPaprota M.2017Vol. 17, December 2017https://doi.org/10.1016/j.jher.2017.09.002; s. 8-17angielski40
13Journal of Marine Science and TechnologyA modification of ensemble empirical mode decomposition methodLin Ch.-K.,
Huang W.-P.,
Różyński G.,
Lin J.-G.
2017108-118angielski
14Journal of Marine SystemsSouth Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, PolandOstrowski R.,
Schönhofer J.,
Szmytkiewicz P.
2016Vol. 162s. 89-97angielski40
15Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean EngineeringInfragravity waves at a dissipative shore with multiple bars: recent evidenceSzmytkiewicz P.,
Różyński G.
2016Vol. 142, No. 5s. 0401600701-0401600715angielski25
16OceanologiaApplication of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profileCerkowniak G.,
Ostrowski R.,
Pruszak Z.
2017Vol. 59, No. 1s. 19-27, http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2016.06.001angielski20
17OceanologiaDriving forces of sandy sediment transport beyond the surf zoneStella M.,
Ostrowski R.,
Szmytkiewicz P.,
Kapiński J.,
Marcinkowski T.
2018angielski
18Oceanological and Hydrobiological StudiesGroins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experienceOstrowski R.,
Pruszak Z.,
Schönhofer J.,
Szmytkiewicz M.
2016Vol. 45, No. 1s. 20-34angielski15
19Oceanological and Hydrobiological StudiesMixing of brine waste in the Puck Bay (south Baltic Sea) in light of in-situ measurementsRobakiewicz M.2016Vol. 45, No. 1s. 42-54angielski15
20Scientific ReportsAn integrated Pan-European perspective on coastal Lagoons management through a mosaic-DPSIR approachDolbeth M.,
Stalnacke P.,
Alves F. L.,
Sousa L. P.,
Gooch G. D.,
Khokhlov V.,
Tuchkovenko Y.,
Lloret J.,
Bielecka M.,
Różyński G.,
Soares J. A.,
Baggett S.,
Margoński P.,
Chubarenko B.,
Lillebø A. I.
20166doi: 10.1038/srep19400 (2016)angielski40
Razem480
3.1.c. Publikacje w innych czasopismach wumienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2
Lp.CzasopismoTytułAutorzyRokTom, zeszytStronyJęzykPkt.
1Annual Report, Polish Academy of SciencesEffect of vertical component in seismic acceleration on the stability of earth damsKorzec A.2017s. 56-58angielski
2Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsThe effect of the vertical acceleration on stability assessment of seismically loaded earth damsKorzec A.2016Vol. 63, No.2-3s. 101-120, doi: 10.1515/heem-2016-0007angielski14
3Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsSediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case studyOstrowski R.,
Stella M.
2016Vol. 63, No. 1s. 63-77angielski14
4Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsRayleigh waves transformation in liquefying water-saturated sandsStaroszczyk R.2016Vol. 63, No.2-3s. 173-190, doi: 10.1515/heem-2016-0011angielski14
5Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsAnalysis of dune erosion on the coast of south Baltic Sea with taking into account dune landslide processesSzmytkiewicz P.,
Zabuski L.
2017Vol. 64, No. 1s. 3-15angielski14
6Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsModelling of post-flotation tailings liquefaction induced by paraseismic eventsŚwidziński W.2016Vol. 63, No.2-3s. 215-232, doi: 10.1515/heem-2016-0013angielski14
7Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsInfluence of cracks on the lifetime of semi-rigid pavementsKazimierowicz-Frankowska K.2016Vol. 63, No.2-3s. 83-100, doi: 10.1515/heem-2016-0006angielski14
8Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsSimplified probabilistic analysis of settlement of cyclically loaded soil stratum using point estimate methodPrzewłócki J.,
Górski J.,
Świdziński W.
2016Vol. 63, No.2-3s. 121-134, doi: 10.1515/heem-2016-0008angielski14
9Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsVibrations of a horizontal band elastic plate submerged in fluid of constant depthSzmidt K.,
Hedzielski B.
2016Vol. 63, No.2-3s. 191-214, doi: 10.1515/heem-2016-0012angielski14
10Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsInfluence of nearshore mining pits on hydro- and lithodynamics of a dissipative coastal zone: case study of the Hel Peninsula (Poland)Ostrowski R.,
Skaja M.
2016Vol. 63, No. 4s. 237-252, doi 10.1515/heem-2016-0015angielski14
11Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsOn uncertainties in determination of sediment transport rates in coastal regionsOstrowski R.2016Vol. 63, No. 4s. 265-280, doi 10.1515/heem-2016-0017angielski14
12Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsInfluence of the geometry alteration of the landslide slope on its stability: A case study in the Carnian Alps (Italy)Zabuski L.,
Bossi G.,
Marcato G.
2017Vol. 64, No. 2s.101–114, doi: 10.1515/heem-2017-0007angielski14
13Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsSPH Modelling of Sea-ice Pack DynamicsStaroszczyk R.2017Vol. 64, No. 2s.115–137, doi: 10.1515/heem-2017-0008angielski14
14Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsModeling of waves propagating in water with a crushed ice layer on the free surfaceSzmidt K.2017Vol. 64, No. 2s. 87-99, doi: 10.1515/heem-2017-0006angielski14
15Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsAdded mass of fluid and fundamental frequencies of a horizontal elastic circular plate vibrating in fluid of constant depthSzmidt K.,
Hedzielski B.
2017Vol. 64, No. 3-4s. 163-186, doi: 10.1515/heem-2017-0011angielski14
16Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsResponse of partially saturated non-cohesive soilsŚwidziński W.,
Mierczyński J.,
Mikos A.
2017Vol. 64, No. 3-4s. 187-207, doi: 10.1515/heem-2017-0012angielski14
17Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsThe pull-out capacity of suction caissons in model investigationsSawicki A.,
Wachowski Ł.,
Kulczykowski M.
2016Vol. 63, No.2-3s. 157-172, doi: 10.1515/heem-2016-0010angielski14
18Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsTransformation of long waves in a canal of variable sectionSzmidt K.,
Hedzielski B.
2016Vol. 63, No. 1s. 3-18angielski14
19Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsWave transformation in a multi-bar surf zone: case study of Lubiatowo (Poland)Lan Y.-J,
Hsu T.-W.,
Ostrowski R.,
Szmytkiewicz M.
2016Vol. 63, No. 1s. 19-34angielski14
20Archives of Hydro-Engineering and Environmental MechanicsMechanical properties of sand: triaxial versus plane strain investigationsSawicki A.,
Sławińska J.,
Mierczyński J.,
Smyczyński M.
2016Vol. 63, No.2-3s. 135-156, doi: 10.1515/heem-2016-0009angielski14
21Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i ArchitekturyDobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny MostŚwidziński W.,
Janicki K.
2016T. 33, Z. 63 (1/II/16)s. 33-40polski9
22Gospodarka WodnaNowatorska metoda analizy hydrodynamicznej progów podwodnych i ich skuteczności w ochronie brzeguChuda M.,
Biegowski J.,
Kaczmarek L. M.
2017R. 77, Nr 12s. 383-388polski9
23Gospodarka WodnaWybrane problemy związane z wykorzystaniem wielkogabarytowych geosyntetycznych elementów w budownictwie wodnymKazimierowicz-Frankowska K.2017R. 77, Nr 12s. 389-396polski9
24Inżynieria Morska i GeotechnikaMorskie formy wiatrowe: określenie parametrów środowiskowych oddziaływujących na planowane elektrownie wiatrowe w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy EkonomicznejMarcinkowski T.,
Szmytkiewicz P.
2016R. 37, Nr 5s. 272-278polski6
25Inżynieria Morska i GeotechnikaCross-Shore numerical model CSHORE for prediction of sand beach and dune erosion – region of Coastal Research Station at LubiatowoSzmytkiewicz P.,
Morawski M.,
Różyński G.
2016R. 37, Nr 6s. 333-339angielski6
26Inżynieria Morska i GeotechnikaKesony ssące – konstrukcja, instalacja, nośnośćWachowski Ł.2016R. 37, Nr 6s. 339-344polski6
27Inżynieria Morska i GeotechnikaUproszczone modele długookresowej morfodynamiki stożka ujściowego WisłyCerkowniak G.2017R. 38, Nr 4s. 155-164polski6
28Inżynieria Morska i GeotechnikaMetodyka badań doświadczalnych oddziaływania fal morskich z falochronem pneumatycznymPaprota M.2017R.38, Nr 5s. 212-217polski6
29Inżynieria Morska i GeotechnikaZastosowanie modelu XBEACH do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w LubiatowieSzmytkiewicz P.,
Schönhofer J.,
Szmytkiewicz M.
2017R. 38, Nr 2s. 62-70polski6
30Inżynieria Morska i GeotechnikaPomiary ruchu osadu dennego w kanale falowym przy użyciu technik: Particle Image Velocimetry oraz Acoustic Doppler VelocimetryStachurska B.2017R. 38, Nr 1s. 12-21polski6
31Inżynieria Morska i GeotechnikaWstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w PolsceSzmytkiewicz P.,
Różyński G.
2016R. 37, Nr 1s. 13-19polski6
32Inżynier BudownictwaDobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny MostŚwidziński W.,
Janicki K.
20174, 2017s. 70-75polski
33MostyPrzyczółki z gruntu zbrojonego geosyntetykamiKazimierowicz-Frankowska K.2016Nr 1/2016s. 26-31polski3
34MostyGrunt zbrojony i geosyntetyki w budownictwie [udział w dyskusji]Kazimierowicz-Frankowska K.2016Nr 1/2016s. 64polski3
35Definicja wymuszenia dynamicznego w numerycznym modelowaniu reakcji zapór ziemnych obciążonych sejsmicznieKorzec A.,
Świdziński W.
2018polski
Razem347
3.1.e. Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (dotyczy grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu)
Lp.KonferencjaTytułAutorzyRokTom, zeszytStronyJęzykPkt.
123rd International Sustainable Development Research Society Conference : Proceedings (Advances in Sustainable Development Research)A scientifically-driven approach for the sustainable development of Arctic coastal zoneSulisz W.,
Suszka L.,
Paprota M.,
Veić D.,
Majewski D.,
Szmytkiewicz M.
2017s. 305-314angielski
27th IMSC 2017. Book of Proceedings.Numerical analysis of the breaking wave impact on the monopile support structureVeić D.,
Sulisz W.
2017s. 272-282angielski
37th IMSC 2017. Book of Proceedings.Assessment of the vulnerability to erosion for the Svalbard Coastal RegionSuszka L.,
Veić D.,
Sulisz W.,
Paprota M.,
Majewski D.
2017s. 264-271angielski
4Challenges in Geotechnical Engineering: Proceedings of the 2nd International ConferenceAssessing the stability of a complex landslide through geotechnical modelling - a case study in the Carnian Alps(Italy)Zabuski L.,
Bossi G.,
Marcato G.
2017s.100-101angielski
5Challenges in Geotechnical Engineering: Proceedings of the 2nd International ConferenceStability analysis of the Baltic cliff landslideZabuski L.,
Świdziński W.
2017s. 98-99angielski
6Fifth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2017): Proceedings of SPIE (Proceedings of SPIE, 10444)Assessment of the vulnerability to erosion for the Arctic coastSulisz W.,
Suszka L.,
Veić D.,
Wolff C.,
Paprota M.,
Majewski D.
201710444104441D;10 s.; doi: 10.1117/12.2279670angielski15
[WoS, SCOPUS]
7Full Proceedings: IJREWHS 2016Water wave measurements at Bellsund in the western SpitsbergenMajewski D.,
Sulisz W.,
Paprota M.,
Szmytkiewicz M.
2016s. 79-85, doi:10.15142/T3GP43angielski
8Full Proceedings: IJREWHS 2016An investigation of the velocity field over rippled sand bottomStachurska B.,
Staroszczyk R.
2016s. 122-131, doi:10.15142/T3ZP4Fangielski
9Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics (ICHD)Experimental study of freak wave formation in irregular wave trains propagating in water of constant depthPaprota M.,
Sulisz W.
20168 s.angielski
10Proceedings of the 12th International Conference on Hydrodynamics (ICHD)Wave-induced temperature profile evolution of a frozen sand bottom and its effect on erosionPaprota M.,
Sulisz W.,
Majewski D.
20167 s.angielski
11Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & EngineeringCoastal resilience in Poland: from observations to theoretical generalizationRóżyński G.,
Ostrowski R.
2016s. 393-396angielski
12Proceedings of the 15th Panhellenic Conference on Mathematical AnalysisOn the formation of freak waves in a wave trainSulisz W.,
Paprota M.
2016s. 63-67angielski
13Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical EngineeringAssessment of load bearing capacity of tailings deposited in a wet disposal dump required for paste depositionTschuschke W.,
Gogolik S.,
Wróżyńska M.,
Świdziński W.
2017vol. 5s. 3063-3066angielski
14Proceedings of the 3rd Offshore Energy and Storage SymposiumFreak wave attack on a renewable energy converterSulisz W.,
Paprota M.
2016s. 1-5, USB stickangielski
15Proceedings of the 5th International Conference on Engineering OptimizationAn efficient approach for optimization of physical modeling of wave-induced phenomenaSulisz W.,
Paprota M.
2016s. 1-6angielski
16Proceedings of the 6th European Congress on GeosyntheticsComparison of different approaches used to seismic design of geosynthetic reinforced retaining structuresKazimierowicz-Frankowska K.2016s. 1332-1343angielski
17Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACREffects of climate changes on coastal erosion in SvalbardPaprota M.,
Majewski D.,
Sulisz W.,
Szmytkiewicz M.,
Reda A.
2016s. 499-508angielski
18Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACRFormation of freek waves in a wave train propagating on a currentStachurska B.,
Majewski D.,
Sulisz W.
2016s. 156-167angielski
19Proceedings of the 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9)Effect of water waves on the erosion of permafrostSulisz W.,
Paprota M.,
Majewski D.,
Szmytkiewicz M.
2017s. 1233-1237angielski
20Proceedings of the International Conference on Engineering and Natural Science ICENS 2017A third-order model to determine wave field in a wave flumeSulisz W.,
Paprota M.
2017s. 65-71angielski
21Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX ConferenceNumerical modeling of water waves impact on a horizontal deckMajewski D.,
Sulisz W.
2017s. 1230-1236angielski
22Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX ConferenceVulnerability to erosion of the Bellsund coastSulisz W.,
Majewski D.,
Suszka L.,
Paprota M.,
Veić D.
2017s. 1223-1229angielski
23VII Convención de Ciencias de la Tierra: Memorias de Geociencias: Congreso de GeologiaEffects of climate changes on coastal erosion in arctic areasSulisz W.,
Suszka L.,
Veić D.,
Paprota M.,
Majewski D.
2017s. 1123-1131angielski
24 (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245)Application of soil nailing technique for protection and preservation historical buildingsKulczykowski M.,
Przewłócki J.,
Konarzewska B.
2017245s. 1-9, doi: 10.1088/1757-899X/245/2/022055angielski15
[WoS, SCOPUS]
Razem30

3.2. Wykazy monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych

3.2.a. Wykaz monografii naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

Brak publikacji

3.2.b. Wykaz monografii naukowych w języku polskim

Brak publikacji

3.2.c. Wykaz monografii naukowych w językach innych niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski i polski

Brak publikacji

Wykaz redagowanych monografii wieloautorskich, w których zamieszczono rozdziały podane w punktach 3.2.d do 3.2.f oraz monografii readagowanych przez pracowników jednostki

Brak publikacji

3.2.d. Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
Lp.MonografiaTytułAutorzyRokliczba ark.Pkt.
1Seismic behaviour and design of irregular and complex civil structures IIStability analysis of Zelazny Most tailings dam loaded by mining-induced earthquakesŚwidziński W.,
Korzec A.,
Woźniczko K.
angielskis. 303-3115
Razem5

3.2.e. Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim

Lp.MonografiaTytułAutorzyRokliczba ark.Pkt.
1Analizy i doświadczenia w geoinżynieriiKryteria oceny odpowiedzi dynamicznej zapór ziemnych obciążonych sejsmicznieKorzec A.,
Świdziński W.
polskis. 229-2385
2Monografia 40-lecia eksploatacji Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny MostOddziaływanie OUOW Żelazny Most na wody podziemne i powierzchnioweŚwidziński W.polskis. 191-2045
Razem10

3.2.f. Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w językach innych niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski i polski

Brak publikacji