Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Instytut wydaje od wielu lat kwartalnik ARCHIVES of HYDRO-ENGINEERING and ENVIRONMENTAL MECHANICS. Początkowo był wydawany przez WNT w Warszawie, a obecnie przez Wydawnictwo IBW PAN. Spis artykułów opublikowanych w AHEM został umieszczony w bazie danych. Pełne teksty wielu artykułów można pobrać bez opłat w formacie PDF. Przewodniczącym rady redakacyjnej jest od roku 2007 prof. dr hab. inż. Kazimierz Szmidt więcej…

Baza danych publikacji pozwala generować najróżniejsze zestawienia publikacji:


W roku 2005 została przeprowadzona parametryzacja instytutów naukowych na podstawie publikacji wydanych w latach 2001-2004. Do oceny zgłosiliśmy 91 najważniejszych publikacji z tych lat.


Pobierz program SYNABA.