Zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony nr 01/GOS/PN/2018

zamieszczono: 18.05.2018

 

(dotyczy: Wykonania rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w budynkach będących własnością Instytutu Budownictwa Wodnego PAN zlokalizowanych na działce nr 133/5, obręb 0010, położonej przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

  Załącznik nr 1a do umowy - część projektowa i specyfikacje - większość dokumentacji (pozostała część tylko do wglądu w IBW PAN)

  Załącznik nr 2 do umowy - protokół odbioru

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia (brak wykluczenia, rejestracja dla potrzeb VAT w innych krajach UE, brak rejestracji dla potrzeb VAT w innych krajach UE, sposób rozliczenia na grucie VAT, przynależność do grupy kapitałowej)

Załącznik nr 5 do SIWZ - protokół potwierdzający wizję lokalną

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz wykonanych usług

 


 


Zapytanie ofertowe nr 01/12/2017

zamieszczono: 14.12.2017

 

(dotyczy: zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok.)

więcej informacji...

zatwierdzenie wyboru wykonawcy

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2017

zamieszczono: 19.10.2017

 

W związku z koniecznością wymiany zestawu lasera dwuwnękowego w systemie PIV na stanowisku badawczym w kanale falowym Instytut Budownictwa Wodnego PAN poszukuje dostawcy ww elementu 

Zapytanie ofertowe

SOPZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy.

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2017

zamieszczono: 13.04.2017

 

(W związku z realizacją projektu ARCOASTS Instytut Budownictwa Wodnego PAN poszukuje organizatora wyjazdów związanych z rozpowszechnianiem wyników projektu.)

więcej informacji...

 

 


 

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2016/DZP

 

(dotyczy: zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.)

 

więcej informacji...

zatwierdzenie wyboru wykonawcy

 


 

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2016/DZP

 

(dotyczy: zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu projektu realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014)

 

więcej informacji...

wybór wykonawcy