Ogłoszenie o pracy w Instytucie

 

Instytut Budownictwa Wodnego PAN ogłasza konkurs na 1 stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Geomechaniki 

DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
DATA OGŁOSZENIA: 30 kwietnia 2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 maja 2018 r.
LINK DO STRONY: www.ibwpan.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: geotechnika, geomechanika.

Do obowiązków profesora będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie geotechniki, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW oraz uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych z przemysłu i gospodarki, realizowanych w Zakładzie Geomechaniki. 

Wymagania:

• posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie naukowej budownictwo i specjalności geotechnika lub pokrewnej;
• znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
• odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
• doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pod adresem: IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)."

 


 

 

Instytut Budownictwa Wodnego PAN poszukuje samodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego lub profesorów tytularnych z dziedziny nauk technicznych, dyscyplina „budownictwo", o specjalności:

  • hydraulika i hydrologia,
  • geotechnika,
  • budownictwo wodne i lądowe,
  • mechanika budowli,
  • inżynieria morska.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem IBW PAN:

Tel.: (58) 522 29 00 lub e-mail: sekr@ibwpan.gda.pl