Biblioteka Instytutu Budownictwa Wodnego jest tak stara jak sam Instytut. Do września 2005 zgromadzono w niej blisko 25 tys. wolumenów poświęconych zagadnieniom hydrologii, geologii, geotechniki, brzegom i zbiornikom wodnym. Wiele z nich jest unikalnych w skali kraju.

Od jesieni 2004 roku rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki. W pierszym etapie zostały przekonwertowane dane o pracach własnych zgromadzone w bazie ISIS, do nowej relacyjnej bazy danych. W tej chwili trwa drugi etap czyli systematyczne wprowadzanie informacje o posiadanych książkach. W trzecim etapie wprowadzony zostanie system elektornicznej ewidencji wypożyczeń. Prosimy o wyrozumiałość, gdyż konwersja starych danych ujawniła sporą ilość błędów, niespójności i braków danych. Wciąż trwa proces weryfikacji danych oraz wprowadzanie nowych danych.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30. Niestety nie jest możliwe wypożyczanie opracowań wewnętrznych. Serdecznie zapraszamy do czytelni znajdującej się w budynku biblioteki czynnej w tych samych godzinach. Przed przyjazdem warto umówić się na konkretny termin z panem Antonim Walterem (biblioteka@ibwpan.gda.pl).


Materiały dla autorów prac własnych IBW PAN


Wykaz punktowanych czasopis

Ministerstwo ogłosiło nowy wykaz punktowanych czasopism:

20080826_ujednolicony_wykaz.pdf   oraz   20081211_Komunikat_23.pdf


Pliki do pobrania

rewers bibliotecznyRewers biblioteczny
w formacie Excel
bookOferta książkowa
księgarni A.B.E.

Inne bazy biblioteczne

science direct Baza ICM – m.in. Kluwer, Elsevier, Springer
(pełne teksty, korzystanie tylko z Instytutu)


BazTech Baza polskich czasopism technicznych “BazTech”
(tylko streszczenia)


ASCE (tylko streszczenia)


TUDelft Communications on Hydraulic Engineering


TUDelftInternetowy System Aktów Prawnych