Informacja o wszczętych przewodach doktorskich

Napisany przez mawal on września 9, 2013

Imię i nazwisko

Doktoranta

Tytuł Pracy

Imię i nazwisko

Promotora

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
mgr inż. Aleksandra Korzec Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych

dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof IBW

dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW

 prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska  dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW

 Streszczenie

mgr inż. Grzegorz Cerkowniak
Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW  prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik  prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN.  Streszczenie
           

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

1. Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Cerkowniaka - 11.04.2017