LAGOONS (2011-2014)

napisany przez mawal w 6 czerwca 2013

W latach 2011-2014 IBW PAN w Gdańsku wspólnie z 8 partnerami z kraju i z zagranicy uczestniczy w projekcie LAGOONS.

Głównym celem projektu jest opracowanie struktury strategii i systemów wspomagania decyzji dla potrzeb zintegrowanego zarządzania lagunami na podstawie szerokiego rozpoznania procesów zachodzących na granicy ląd-morze, przy wykorzystaniu wspólnej płaszczyzny komunikacji nauka-polityka-użytkownik. Projekt będzie miał istotny wkład do Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, Dyrektywy Siedliskowej, rekomendacji w ramach Zintegrowanego Zarządzania Strefą Brzegową (ICZM) oraz Dyrektywy w Sprawie Strategii Morskiej Unii Europejskiej.

Kierownik projektu: dr Małgorzata Bielecka

Więcej informacji

Strona projektu: http://lagoons.web.ua.pt


RPOBSTW (2009 – )

napisany przez admin w 22 lutego 2009

RPOBSTW

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej więcej…


THESEUS (2009 – )

napisany przez admin w 22 lutego 2009

THESEUS

A. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu:
  • w języku polskim: Innowacyjne technologie bezpiecznego utrzymania brzegów morskich Europy w warunkach zmian klimatycznych
  • w języku angielskim: Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate
 2. Nazwa programu międzynarodowego, akronim projektu oraz numer kontraktu.
  SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME; THEME 6 - Environment, including climate change
  Akronim: THESEUS
  Numer kontraktu: 244104

Conscience (2007 – )

napisany przez admin w 22 lutego 2007

CONSCIENCE

Concepts and Science for Coastal Erosion Management to projekt, który wystartował w 2007 roku. Skupia 4 europejskie ośrodki badawcze zajmujące się ochroną wybrzeży oraz metodom zapobiegania erozji brzegów. Kierownikiem projektu jest dr hab. Wojciech Sulisz więcej…


Troianet (2007 – 2009)

napisany przez admin w 22 lutego 2007

TROJANET

Sieć naukowa Troianet powstała w 2007 roku. Jej nazwa wywodzi się od pełnej nazwy sieci, która brzmi: Transport osadów i zanieczyszczeń. Kierownikiem projektu był dr hab. Leszek Kaczmarek


INET (2006 – 2009)

napisany przez admin w 22 lutego 2006

INET

Projekt “Polish Network on Coastal Research” realizowany był w okresie 01.02.2006-31.01.2009. Miał na celu zacieśnienie współpracy między instytucjami zajmującymi się badaniem wybrzeża Morza Bałtyckiego. Kierownikiem projektu był dr hab. Grzegorz Różyński. Po zakończeniu jego finansownia przez EU pozostała polska sieć placówek Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi, która pragnie kontynuować swoje prace w tej dziedzinie więcej…


FLOODsite (2004 – 2009)

napisany przez admin w 22 lutego 2004

Informacja na temat uczestnictwa IBW PAN w zintegrowanym projekcie w ramach FP6 EU

FLOODSite

Tytuł projektu w języku polskim: Zintegrowana Analiza oraz Metodologie Zarządzania Ryzykiem Wystąpienia Powodzi

Tytuł projektu w języku angielskim: Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies

Akronim projektu: FLOODsite, nr kontraktu: GOCE—CT—2004—505420

Witryna internetowa projektu: www.floodsite.net


CEM (2003 – 2006)

napisany przez admin w 11 lutego 2003

CEM Projekt “Centre for Environmental Engineering and Mechanics” był realizowany w latach 2003-2006. Kierownikiem projektu była dr Małgorzata Robakiewicz. Dzięki dotacjom z 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej w ramach Centrum Doskonałości zostało zorganizowane wiele konferencji oraz ukazało się wiele publikacji więcej….


TIP (2000 – 2006)

napisany przez admin w 14 lutego 2000

TIP Trójmiejski Integrator Pomiarów jest bazą danych przechowującą informacje kto, co, gdzie i kiedy pomierzył. Celem tego projektu, było ułatwienie wymiany informacji o wszelkich pomiarach wykonywanych na obszarze wód morskich i śródlądowych Pomorza (głównie Gdańskiego). Koordynatorem projektu była dr Małgorzata Robakiewicz więcej…